Team Mijnzzp

Personeelstekort

Uit de Conjunctuurenquête Nederland blijkt dat een grote meerderheid van de ondernemers te maken heeft met personeelstekort. Dit levert onder meer problemen op in de bedrijfsvoering en belemmert eveneens de groei van bedrijven. Ongeveer de helft van de respondenten heeft laten weten dat het personeelstekort de grootste belemmering is. Het tekort aan personeel leidt onder meer tot een hogere werkdruk in het bedrijf. Een derde van de ondernemers heeft laten weten dat de werkdruk hoger is door de personeelsbezetting.

Inhoudsopgave
Conjunctuurenquête Nederland
Tekort aan personeel nog altijd hoog
Hoger tekort in bepaalde branches
Stijging arbeidskosten

Conjunctuurenquête Nederland

De Conjunctuurenquête Nederland wordt periodiek gehouden en kent verschillende onderwerpen, zoals personeelssterkte, winstgevendheid en omzetontwikkeling. De Conjunctuurenquête Nederland bestaat uit een samenwerking tussen verschillende partijen, zoals de Kamer van Koophandel, VNO-NCW, MKB-Nederland, Economische Instituut voor de Bouw en het CBS.

Tekort aan personeel nog altijd hoog

Het tekort aan personeel is nog altijd hoog in Nederland, hoewel het personeelstekort in vergelijking met vorig jaar iets afgenomen is. De krappe arbeidsmarkt kent nog altijd minder werkzoekenden dan dat er banen beschikbaar zijn. Er zijn in juli 2023 122 openstaande vacatures per honderd werkzoekenden en vorig jaar waren er nog 142 openstaande vacatures op honderd werkzoekenden.

Hoger tekort in bepaalde branches

Uit de Conjunctuurenquête Nederland blijkt verder dat er een aantal branches zijn, waarin het tekort aan personeel extra merkbaar is. Het gaat hierbij onder meer om ondernemers in de zakelijke dienstverlening en om bedrijven in de horecasector. Ook in de transportbranche is het personeelstekort goed voelbaar. In de autosector en in de detailhandel neemt de werkdruk toe door het tekort aan werknemers.

Stijging arbeidskosten

15% van de respondenten heeft aangegeven dat de arbeidskosten omhoog zijn gegaan door het tekort aan werkzoekende. Dit is met name het geval in de horeca. Verder geeft een op de zes ondernemers aan dat het moeilijk is om gekwalificeerde mensen aan te trekken. 10% van de bedrijven voelt zich genoodzaakt om mensen aan te nemen die minder geschikt zijn. Dit gebeurt vooral in de industriële en technische sector. Uit de antwoorden van respondenten blijkt verder dat een deel van de werknemers in de detailhandel en horeca naar ander werk buiten de eigen branche op zoek is.

Mijnzzp.nl