Team Mijnzzp

Marketing SMART

Het is slim om je marketing SMART te maken, want daarmee werk je op een efficiënte manier naar je doel toe. Het voordeel hiervan is dat je voor jezelf duidelijkheid creëert en in een tijdsgebonden periode succes boekt. Het SMART principe voor marketing begint met de eerste stap, namelijk een zo concreet mogelijk doel vast te stellen. Overigens is de SMART methode voor allerlei vormen van marketing te gebruiken. Bijvoorbeeld om een communicatieplan op te stellen of om een losse opdracht vorm te geven. SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

Inhoudsopgave
S
M
A
R
T

S

De eerste stap in het SMART maken van je marketing is door je doel zo specifiek mogelijk te maken. Je geeft hier vorm aan door een duidelijke doelstelling op te stellen. Dit kan je doen door rekening te houden met het wat, waarom, wie, waar en hoe. Wat wil je bereiken met het doel en wie zijn daarbij de betrokkenen? Heb je middelen nodig, zo ja welke dan? Wanneer vindt het doel plaats en wat is het belang van het doel? Je kan bijvoorbeeld het doel stellen om met je product of dienst binnen een jaar een bepaalde omzet te willen bereiken.

M

Het is bij de toepassing van de SMART methode in de marketing van groot belang om het proces meetbaar te maken. Daarom begin je ook met het vaststellen van een beginpunt en een eindpunt, waarbij je uitgaat van feiten. Dit zijn bijvoorbeeld cijfers, zoals de omzet of de levertijd van een product. Het belangrijkste van dit onderdeel van SMART is dat je van meetbare gegevens gebruikmaakt.

A

Het doel dient uiteraard acceptabel te zijn ofwel door anderen waarmee je samenwerkt te worden aanvaard. Het toepassen van SMART in marketing werkt alleen als de neuzen dezelfde richting op staan.

R

Het is verder van belang dat het doel realistisch is en dus haalbaar is. Maak het jezelf wat dat betreft niet te gemakkelijk, maar ook niet te moeilijk.

T

Het tijdgebonden maken van een doel met een deadline zorgt ervoor dat het gemakkelijker is om een planning te maken. Na afloop van het SMART traject kijk je of alles naar tevredenheid is gegaan of dat er verbeteringen mogelijk zijn. Je kan bovendien verder werken aan het volgende marketingdoel met behulp van de SMART methode.

Mijnzzp.nl