Team Mijnzzp

Levenstestament ondernemer

Je denkt misschien wel eens na over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en een mogelijke inkomensval. Of wellicht heb je daar alles al voor geregeld en een verzekering voor afgesloten. Heb je daarnaast wel eens gedacht aan wat er met je bedrijf gebeurt als je als ondernemer niet meer in staat bent om zelfstandig beslissingen te nemen? Je kan met een levenstestament als ondernemer de regie in handen nemen door een volmacht op te stellen voor financiële belangen.

Inhoudsopgave
Levenstestament
Waarom als ondernemer een levenstestament afsluiten?
Volmacht voor financiële belangen

Levenstestament

Een levenstestament is van toepassing tijdens je leven en dus niet te verwarren met een testament bij overlijden. Het is voor een groot aantal zzp'ers van belang dat de zaak blijft doordraaien als er onverhoopt wat gebeurt. Bijvoorbeeld als je een risicovolle operatie ondergaat of om alles goed geregeld te hebben als je een ernstig ongeluk krijgt. Wil je als ondernemer een levenstestament opstellen, dan ga je daarvoor naar de notaris.

Waarom als ondernemer een levenstestament afsluiten?

Er zijn allerlei situaties die er mogelijk toe leiden dat je tijdelijk of voor lange tijd niet in staat bent om zelf zakelijke beslissingen te nemen. In dat opzicht is het handig als je vooraf al zaken regelt door een levenstestament op te stellen. Jij kan dan iemand aanwijzen die een volmacht krijgt. De betreffende persoon kan dan namens jouw bedrijf handelen en bijvoorbeeld goederen inkopen of btw-aangifte doen. Dit betreft de zogenoemde volmacht voor financiële belangen. Daarnaast bestaat een levenstestament uit een volmacht voor persoonlijke en medische zaken.

Volmacht voor financiële belangen

In zakelijk en financieel opzicht is de volmacht voor financiële belangen als onderdeel van het levenstestament uiteraard belangrijk. Je hebt als ondernemer bij het opstellen van een levenstestament de keuze om alleen een volmacht voor financiële belangen te regelen. Je wijst daarbij een vertrouwenspersoon aan en geeft bij de volmacht instructies. Deze kunnen heel gedetailleerd zijn of meer algemeen. Uiteraard bestaat er altijd een mogelijkheid dat er in de toekomst wat met de vertrouwenspersoon gebeurt. Daarom is het ook zinvol om daarop vooruit te lopen en te bedenken wie ervoor in aanmerking komt om de vertrouwenspersoon op te volgen.

Mijnzzp.nl