Team Mijnzzp

Tuinman

Volgens het CBS is het afgelopen jaar het aantal zzp-er fors geroeid en komen er steeds meer kleine zzp-er's bij. Kleine zzp-er's zijn zzp-er's die volgens het CBS minder dan 12 uur werken voor eigen rekening. Deze zzp-er's hebben verder geen ander inkomen, zijn in veel gevallen hoger opgeleid en hebben een oudere leeftijd. In totaal gaat het momenteel om 112.000 zzp-er's die aangemerkt kunnen worden als kleine zzp-er volgens het CBS. Van de 112.000 kleine zzp-er's is ruim veertig procent al met pensioen.

Opvallend is dat deze groep zzp-er's zichzelf niet beschouwt als werkende of werkzoekende, maar de inkomsten meer ziet als extraatje. Ook zijn de zzp-er's zeer tevreden met het aantal uren en de inkomsten. Ongeveer één derde van de 112.000 zzp-er's geeft aan meer uren te willen werken als zzp-er als dit mogelijk is. Deze specifieke groep kleine zzp-er's verdient per jaar gemiddeld ongeveer 9.000 euro bruto volgers het CBS.

Omdat deze groep kleine zzp-er's niet veel uren maakt komen ze niet in aanmerking voor de zogenaamde zelfstandigen aftrek. Voor de meeste kleine zzp-er's zijn de inkomsten dan ook meer bijverdiensten en niet het hoofdinkomen. Het hoofdinkomen is voor deze specifieke groep zzp-er's in veel gevallen een aanvullend pensioen.

Uit eerdere cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat het aantal parttime zzp-er's snel groeit. Parttime zzp-er's starten in veel gevallen binnen de zakelijke dienstverlening, gezondheidsbranche of als taxichauffeur. Een parttime zzp-er hoeft niet tot de groep kleine zzp-er's te behoren van 112.000, omdat veel parttime zzp-er's ook inkomsten hebben uit loondienst.

Mijnzzp.nl