Team Mijnzzp

Zakelijk krediet

Er zijn steeds meer kleine bedrijven die gebruikmaken van kortlopende kredieten met een jaar looptijd tot maximaal 100.000 euro. Kifid maakt het vanaf 1 oktober 2023 mogelijk voor kleine bedrijven om een klacht in te dienen betreffende kortlopende kredieten. Bijvoorbeeld als je zzp'er bent en een klacht hebt over een kortlopende financiering. Dit heeft als voordeel dat je niet naar de rechter hoeft te gaan. Houd er wel rekening mee dat Kifid als alternatief alleen geschikt is voor korte zakelijke kredieten die zijn afgesloten na 1 oktober of op die datum.

Inhoudsopgave
Goedkoper en sneller
Gedragscode Kort Zakelijk Krediet
Kleine en middelgrote bedrijven

Goedkoper en sneller

Het is vanaf 1 oktober 2023 goedkoper en sneller om een klacht over een kortlopend zakelijk krediet in het mkb aanhangig te maken. Een gang naar de rechter is vaak duur en kost veel meer tijd. Kifid is een onafhankelijke instantie waar je straks als zzp'er terechtkan. Overigens is het op dit moment al mogelijk om met klachten over een erkend financieringsadvies of over een alternatieve financiering naar Kifid te gaan. Daar zijn nu klachten over kort lopende zakelijke kredieten aan toegevoegd. Dit uiteraard met als doel om geschillen op te lossen of tot een uitspraak te komen.

Gedragscode Kort Zakelijk Krediet

De Gedragscode Kort Zakelijk Krediet speelt een belangrijke rol in het openstellen van de klachtenprocedure bij Kifid. Het is namelijk allee mogelijk om een geschil te laten behandelen over een kortlopend zakelijke financiering als deze door een financier is verstrekt die bij de genoemde gedragscode is aangesloten. Deze gedragscode schrijft namelijk voor dat een aangesloten financier een klachtenregeling heeft opgesteld. Daarbij verbindt de financier zich aan het Kifid die in een bindende uitspraak kan voorzien.

Kleine en middelgrote bedrijven

Kleine en middelgrote bedrijven die een omzet hebben van maximaal vijf miljoen euro per jaar komen in aanmerking voor het indienen van een klacht. Er is bij het aanhangig maken van een geschil wel een bijdrage verplicht. Het gaat hier om een bedrag van 250 euro als bijdrage in de kosten. Indien de uitspraak niet overeenkomstig is met de eis van de ondernemer is het nog mogelijk om beroep in te stellen bij Kifid.

Mijnzzp.nl