Team Mijnzzp

Inkomensondersteuning zzp

Heb je een uitkering en plannen om een eigen bedrijf te starten? Er zijn verschillende vormen van inkomensondersteuning voor zzp'ers beschikbaar. Daarbij is er een onderscheid te maken wanneer je start vanuit de bijstand, vanuit de WW of vanuit een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Het is uiteraard belangrijk om altijd contact op te nemen met je uitkeringsinstantie als je als zelfstandig ondernemer een bedrijf wilt starten.

Inhoudsopgave
Bedrijf starten vanuit bijstand
Bedrijf starten vanuit WW
Bedrijf starten vanuit arbeidsongeschiktheidsuitkering
Bbz-vangnet bij ziekte

Bedrijf starten vanuit bijstand

Heb je een bijstandsuitkering dan is het mogelijk om vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen een uitkering te krijgen. Bijvoorbeeld een aanvullende uitkering om in je levensonderhoud te voorzien als je bedrijf nog niet voldoende oplevert. Je kan ook in aanmerking komen voor een lening om in je bedrijf te investeren. Verder voorziet Bbz in begeleiding om met behoud van je uitkering je onderneming te starten.

Bedrijf starten vanuit WW

Heb je een WW-uitkering? Neem contact op met UWV als je een onderneming wilt beginnen met gedeeltelijk of geheel behoud van je WW. Je dient daarvoor namelijk toestemming te krijgen. Er zijn na toestemming verschillende opties beschikbaar, zoals een urenkorting of een overeengekomen startperiode. De voorwaarden verschillen per situatie en het is altijd belangrijk om in overleg te gaan met UWV.

Bedrijf starten vanuit arbeidsongeschiktheidsuitkering

Bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering, is het mogelijk om een bedrijf te starten, waarbij er verrekening van inkomsten plaatsvindt. Daarnaast is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een vergoeding als je noodzakelijke voorzieningen voor je bedrijf nodig hebt. Ook zijn er opties om een krediet voor de startperiode en voorbereidingsperiode te verkrijgen. Verder is er een inkomenssuppletie beschikbaar voor een periode van maximaal vier jaar. Je moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Bbz-vangnet bij ziekte

Er is voor ondernemers zonder inkomen een Bbz-regeling bij ziekte van toepassing. Je komt alleen voor deze regeling in aanmerking als je huishouden onder het bestaansminimum leeft en er geen andere inkomstenbron is die boven de grens uitkomt. De Bbz-regeling is wat dat betreft te zien als een laatste vangnet om als ondernemer bij ziekte in je levensonderhoud te voorzien. Heeft je partner wel inkomen? Dit telt mee voor de berekening.

Mijnzzp.nl