Team Mijnzzp

Personeel aannemen

Je hebt als zzp'er een loonheffingennummer nodig op het moment dat je personeel in dienst neemt. Ga je binnenkort starten met je bedrijf en neem je direct personeel aan, dan meld je dat bij de inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel. Je krijgt in dat geval automatisch een loonheffingennummer toegekend. Heb je al een bedrijf en komt er personeel in dienst dan vraag je bij de Belastingdienst zelf een loonheffingennummer aan. Een loonheffingennummer aanvragen kan alleen via de Belastingdienst. Het loonheffingennummer heb je nodig voor de aangiftebrief loonheffingen. Het loonheffingennummer is overigens het RSIN nummer. Dit nummer is terug te vinden op het uittreksel handelsregister.

Loonheffingennummer aanvragen

Inhoudsopgave
Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever
Op tijd aanvragen
Personeel uit dienst?
RSIN nummer was het fiscaal nummer

Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever

Drie mensen op kantoorMelding Loonheffingen Aanmelding Werkgever is het formulier dat je nodig hebt om je bij de Belastingdienst aan te melden. Het is aan te bevelen om bij het invullen van het formulier de keuze te maken voor de aangifte per maand en niet per vier weken. Bij de KVK ontvang je een zogenoemde SBI-code die je nodig hebt voor het aanvragen van een loonheffingennummer.

Personeel aan het werkDe afkorting SBI staat hierbij voor Standaard Bedrijfsindeling en je krijgt daarbij na de aanvraag een brief met daarin de sectorindeling. Dat is bepalend voor de premies die je voor de werknemersverzekering dient te betalen. Een loonheffingennummer aanvragen moet bij de Belastingdienst gedaan worden en heb je nodig wanneer je personeel gaat aannemen. Het aanmelden werkgever is verplicht. Na het aanvragen ontvang je nog een aangiftebrief loonheffingen waarbinnen omschreven staat hoe je onder andere de aangifte loonheffingen moet verzorgen.

Op tijd aanvragen

Het is handig om het loonheffingennummer op tijd aan te vragen. Het duurt bijvoorbeeld drie, vier tot maximaal zes weken voordat je het nummer krijgt. Op het moment dat het nummer bekend is, kan je aangifte doen voor de loonheffingen. Je bent als werkgever namelijk verplicht om loonheffing in te houden op het salaris van het personeel dat je in dienst hebt. Het is natuurlijk ook mogelijk om een boekhouder in de arm te nemen op het moment dat je personeel gaat aannemen. Die kan dergelijke administratieve zaken dan overnemen. Daarnaast kun je tegenwoordig ook zelf online de boekhouding bijhouden.

Personeel uit dienst?

Man gegevens aan het bekijkenHet kan natuurlijk ook zijn dat je personeel uit dienst gaat. In dat geval is het aan te bevelen om je af te melden als werkgever bij de Belastingdienst. Laat je dat na, dan moet je de rest van het jaar steeds wel de loonaangifte doen die dan op nihil uitkomt. Om jezelf die moeite te besparen, is het beter om je af te melden als je personeel uit dienst gaat. Dan stopt de verplichting om de loonaangifte per maand te doen.

Afmelden als werkgever

RSIN nummer was het fiscaal nummer

Als je je inschrijft bij de Kamer van Koophandel, krijg je automatisch een RSIN nummer toegewezen dat doorgestuurd wordt naar de Belastingdienst. De afkorting RSIN staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer. Het RSIN nummer staat op het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Het RSIN nummer was eerder het fiscaal nummer. Het nummer is een identificatienummer tussen verschillende overheidsorganen voor het uitwisselen van gegevens.

Ondernemer aan het werkBij het aannemen van personeel is het niet alleen belangrijk om een melding loonheffingen te doen. Hiervoor moet je het rechtspersonen samenwerkingsverbanden informatie nummer hebben. Vergeet bijvoorbeeld ook niet aanvullende verzekeringen af te sluiten. Het kan ook slim zijn om gebruik te maken van een adviseur.

Mijnzzp.nl