Team Mijnzzp

Werkplaats

Het bepalen van het uurtarief is voor veel startende ondernemers niet makkelijk. Dit komt meestal niet alleen omdat er nog geen ervaring is met het vaststellen van het juiste uurtarief. Ook werkervaring, kennis en het soort opdrachtgever spelen mee bij het bepalen van het juiste uurtarief. Daarnaast kan het gaan om opdrachten die tegen een vaste prijs aangenomen worden, waardoor de ondernemer zelf een inschatting zal moeten maken van de uren, het uurtarief, materialen en eventuele risico's.

Wat zijn je competenties

Het bepalen van het uurtarief is maatwerk dat voor iedere ondernemer anders kan liggen. Ondernemers die beschikken over unieke vaardigheden of kennis kunnen vanzelfsprekend een hoger uurtarief vragen dan ondernemers die een vak uitoefenen waar veel concurrentie in is. Denk bijvoorbeeld aan de bouwsector of de metaalbranche. Maar ook een bouwvakker of metaalarbeider kan een hoger uurtarief vragen dan de concurrenten wanneer hij of zij beschikt over veel ervaring en kennis. Vooral wanneer het aankomt op beroepen met een lager uurtarief kan iedere euro op het uurtarief het verschil maken. Het opleidingsniveau en kennis en ervaring maken dan ook een belangrijk deel uit bij het bepalen van het juiste uurtarief.

Uurtarief bij verschillende soorten opdrachtgevers

Als ondernemer is je uurtarief niet statisch; het kan per opdracht en opdrachtgever verschillen. Bij kortere opdrachten mag het uurtarief best iets hoger zijn dan wanneer iemand voor een langere periode werkzaam is voor een opdrachtgever. Immers hoeft de ondernemer bij langere opdrachten meestal geen tijd vrij te maken voor acquisitie en kan hij of zij meestal voldoende uren factureren. Dit bekent natuurlijk niet dat de ondernemer zijn uurloon hoeft te halveren.

Wat doen andere zelfstandige

Als ondernemer is het belangrijk om jezelf niet uit te markt te prijzen, omdat er inmiddels veel zelfstandig ondernemers zijn. Het in de gaten houden van de concurrenten bij het bepalen van je uurtarief is dan ook zeer raadzaam. Opdrachtgevers kijken niet alleen naar kennis en ervaring maar ook naar het uurtarief. Vooral bij langdurige opdrachten kan het uurtarief een doorslaggevende factor zijn bij het wel of niet gunnen van de opdracht. Voor de meeste branches en beroepen is er op het internet vergelijkingsmateriaal te vinden met betrekking tot het juiste uurtarief.

Omrekenen van het loon tegen een uurtarief

Wat redelijk veel startende ondernemers doen is het vergelijken van het laatstverdiende loon tegenover een mogelijk uurtarief. Deze vergelijking is niet helemaal correct, omdat het uurtarief van een ondernemer niet gezien kan worden als netto loon. Als ondernemer moet je belasting betalen en heb je onkosten, zoals een mogelijke bedrijfsauto, administratiekosten zoals een boekhouder en zal je ook tijd moeten incalculeren voor het maken van offertes en reclame. Als ondernemer zijn lang niet al je uren declarabel, waardoor je de niet declarabele uren zal moeten incalculeren in het uurtarief. Daarnaast moet in het uurtarief meegenomen worden mogelijke verzekeringen en de eventuele opbouw van een pensioen. Voor het berekenen van een passend uurtarief tegenover het salaris zie de volgende link: Salaris en Tarief.

Onderhandelen over het uurtarief

Het onderhandelen over het uurtarief met een opdrachtgever zal niet in alle branches even makkelijk zijn. De meeste opdrachtgevers weten precies welk uurtarief ze wensen te betalen, omdat ze al veel ervaring hebben met andere zelfstandigen. Denk bijvoorbeeld aan de bouwbranche, die veel te maken heeft met zelfstandig ondernemers. Dit betekent niet dat er niet onderhandeld kan worden over het uurtarief, omdat het voor veel opdrachtgevers een sport is om zelfstandigen zo voordelig mogelijk in te huren. Onderhandelen hoort bij het ondernemerschap maar is geen eenrichtingsverkeer.

Als ondernemer bepaal je natuurlijk zelf of je akkoord gaat met een uurtarief, maar het uurtarief moet wel realistisch zijn. De onderhandelingen over het uurtarief zijn afhankelijk van het soort opdracht en de lengte van de opdracht. Vooral startende ondernemers maken nogal eens de fout dat ze te graag een opdracht binnen willen halen, waardoor ze tegen een te laag uurtarief werken. Wanneer je als ondernemer voor jezelf een uurtarief hebt bepaalt probeer dan ook vast te houden aan dit uurtarief. Vergelijk het uurtarief ook met andere zelfstandigen, zodat je tot een realistisch uurtarief komt tijdens mogelijke onderhandelingen.

Voorbeelden van gangbare uurtarieven als zelfstandige

Op Mijnzzp.nl staat meer dan 1400 beroepen omschreven die veelal voorzien zijn van een salarisindicatie en een uurtarief die startende ondernemers kunnen helpen bij het vaststellen van het juiste uurtarief. Zoals eerder omschreven is het uurtarief van een ondernemer persoonlijk. De berekeningen kunnen startende ondernemers helpen bij het vaststellen van het juiste uurtarief. Wij hebben niet alleen het uurtarief opgenomen maar ook de bruto netto berekening, waardoor je precies kan berekenen hoeveel je netto overhoudt als zelfstandige. Ook is het mogelijk om zelf een uurtarief in te vullen en kan het aantal uren ingevuld worden, waardoor iedere berekening te maken is als zelfstandige.

Uurtarief berekenen

Het berekenen van het uurtarief is dus persoonlijk en kan voor iedere ondernemer anders uitvallen. Lang niet alle zelfstandig ondernemers werken bijvoorbeeld 40 uur in de week als zelfstandig ondernemer, omdat ze bijvoorbeeld ook nog in loondienst werkzaam zijn. Voor een niet fulltime ondernemer kan het uurtarief daardoor minder belangrijk zijn dan voor een fulltime ondernemer. Ze zijn dan ook niet zomaar met elkaar te vergelijken.

Tip bij het berekenen van het uurtarief

  • De lengte en verantwoordelijkheid van een opdracht zijn van invloed op het uurtarief
  • Het uurtarief is geen netto salaris (onkosten, verzekeringen, pensioen moeten in het uurtarief meegenomen worden)
  • Indexeer het uurtarief jaarlijks
  • Kijk wat de concurrenten doen qua uurprijs
  • Praat met een goede adviseur zoals een boekhouder over het uurtarief
  • Weeg je eigen competenties en opleidingsniveau af tegenover mogelijke concurrenten
  • Zet het uurtarief niet te laag in bij onderhandelingen

Mijnzzp.nl