Team Mijnzzp

School

Er ontstaat steeds meer onenigheid over de wet DBA, die inmiddels diverse partijen en belangenbehartigers verdeelt. Tijdens een vorige week gehouden hoorzitting in de Tweede Kamer, waarbij ruim dertien deskundige aan het woord gekomen zijn, is gebleken dat er echt sprake is van grote verdeeldheid. Ook Hanneke Zwinkels van de Belastingdienst was aanwezig tijdens de hoorzitting. Zij heeft aangegeven dat de wet DBA precies doet wat de verwachtingen waren, namelijk het nadenken over de dienstverhouding. Zwinkels heeft dan ook aangeven door te gaan met het beoordelen van binnenkomende modelovereenkomsten.

De rust die er even was met betrekking tot de wet DBA blijkt uit deze hoorzitting toch wel weer over te zijn, omdat steeds meer partijen roepen dat er snel duidelijkheid moet komen ondanks dat de wet DBA tijdelijk bevroren is. Maar de diverse partijen zijn het niet met elkaar eens wat nu de oplossing moet gaan worden. Ook Mirjam Bink van ondernemersorganisatie ONL was aanwezig bij de speciale hoorzitting. Zij heeft aangeven dat de modelcontracten zo snel mogelijk afgeschaft moeten worden. Bouwend Nederland heeft ook aangeven dat er snel duidelijkheid moet komen over de wet DBA, omdat binnen hun sector de helft van alle arbeiders bestaat uit zzp-ers die momenteel niet weten waar ze aan toe zijn.

Ondanks dat veel mensen wellicht gedacht hadden dat de wet DBA van tafel ging door de bevriezing van de wet, is inmiddels duidelijk geworden dat het nog lang geen gelopen race is. De Belastingdienst heeft inmiddels openlijk aangegeven dat de wet DBA volgens hen wel functioneert.

Wat de oplossing gaat zijn is momenteel voor niemand duidelijk. Wat momenteel wel voor iedereen duidelijk is, is dat de huidige wet DBA niet te handhaven is. Veel zzp-ers komen in de problemen omdat ze opdrachten kwijt raken. Eén van de geopperde opties die aangehaald is tijdens de hoorzitting, door arbeidsrechtkundig professor Gerrard Boot, is het vooraf verschaffen van duidelijkheid, zodat opdrachtgevers achteraf niet meer bang hoeven te zijn voor naheffingen en boetes van de Belastingdienst.

Mijnzzp.nl