Team Mijnzzp

Bitcoins

Afgelopen week is de campagne tegen cybercrime gestart, door MKB-Nederland en VNO-NCW in samenwerking met de ministeries van Veiligheid en Justitie en Economische Zaken. Deze campagne noemt men Veilig Zakelijk Internetten. Vooral het midden- en kleinbedrijf, en dus ook zzp-bedrijven, onderschatten de gevaren van cybercriminaliteit volgens Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland. Dit omdat de meeste kleine ondernemers, zoals zzp-ers, cybercriminaliteit zien als een probleem van de overheid en van de grotere bedrijven. Het afgelopen jaar bedraagt de totale schade door cybercriminaliteit ruim 10 miljard euro, wat tien keer hoger is dan schade door gewone diefstal. De belangrijkste boodschap van de campagne Veilig Zakelijk Internetten is de roep om bewustwording onder ondernemers om cybercriminaliteit te voorkomen.

Volgens directeur Visser van MKB-Nederland is cybercriminaliteit een lucratieve manier van criminaliteit, die wereldwijd steeds meer schade toebrengt. Het betreft meestal internationaal opererende criminelen, die alle online mogelijkheden misbruiken om bedrijven geld of goederen af te troggelen. Ook andere vormen van criminaliteit komen volgens Visser voor, zoals informatiediefstal, chantage en identiteitsfraude. Volgens Visser zal de campagne Veilig Zakelijk Internetten in samenwerking met de Haagse Hogeschool branchegericht aangepakt worden, om precies in kaart te kunnen brengen op welke manier branches precies kwetsbaar zijn. Dit betekent dat er per branche een aanbeveling komt om cybercriminaliteit te stoppen.

Cybercriminaliteit en “normale” criminaliteit is onder bedrijven een groot probleem. Uit eerder berichtgevingen kwam al naar voren dat binnen Nederland per jaar duizenden bedrijven afgeperst worden. Van alle afpersingszaken die bedrijven treffen, worden er jaarlijks slechts 80 opgepakt door politie en justitie. Volgens het Ministerie van Veiligheid en Justitie is het werkelijk aantal bedrijven dat te maken krijgt met criminaliteit vele malen hoger.

Veilig Zakelijk Internetten is een vervolg van een eerder cybersecurity project, waarbinnen goede hackers de veiligheid van bedrijven toetsen. Via de website van de Veilig Online Ondernemen Academy is het mogelijk om een toetsing aan te vragen en kunnen ondernemers tips ontvangen met mogelijke verbeterpunten.

Dat cybercriminaliteit een groot probleem is onder ondernemers is afgelopen week ook nog eens extra duidelijk geworden. Een websitebouwer heeft honderden mensen en bedrijven opgelicht door middel van cybercriminaliteit. Deze websitebouwer heeft webwinkels gebouwd die voorzien waren van speciale software, waardoor de cyberoplichter gebruikersnamen en wachtwoorden kon onderscheppen.

Mijnzzp.nl