Team Mijnzzp

Aspergeveld

CDA-kamerlid Eddy van Hijum wil een harde aanpak voor zzp’ers. Volgens hem zijn veel zzp’ers 'schijnzelfstandigen'. Zij zouden vakmensen verdringen.

Het kamerlid spreekt in zijn actieplan voor de bouw over verdringing van vakmensen door goedkope, veelal buitenlandse schijnzelfstandigen.

Buitenland
Van Hijum spreekt over 70.000 schijnzelfstandigen die feitelijk in loondienst zijn. Om dit te voorkomen wil hij een meldingsplicht voor buitenlandse zzp'ers zoals ook in België het geval is. Hierdoor kan de Arbeidsinspectie naar verwachting veel gerichter controleren. De CDA-fractie zal minister Donner vragen om het Belgische systeem te onderzoeken. Daarnaast wil het CDA ook meer aandacht van de Arbeidsinspectie voor de rol van dubieuze bemiddelingen van zzp'ers via uitzendbureaus en koppelbazen.

'Ongelukkige uitspraken'
ZZP Nederland erkent het probleem van illegaal werken in de bouw en het verschijnsel van koppelbazen, maar vindt de uitspraken van het CDA wel erg ver gaan, en ongelukkig. Voorzitter Marrink: 'Het kan niet zo zijn dat plotseling alle zelfstandigen worden uitgemaakt voor pseudowerknemers. Zzp'ers zijn over het algemeen hardwerkende vakmensen waaraan in Nederland een grote behoefte is, ook in de bouw. Daarnaast starten ook veel mensen als zzp'er vanuit een uitkeringsituatie. Het CDA dient er trots op te zijn dat deze mensen proberen zelf in hun levensonderhoud te voorzien in plaats van hun hand op te houden. Zelfstandigen hebben geen enkel recht op een uitkering en kiezen veelal bewust voor de onzekere stap.'

Mijnzzp.nl