Team Mijnzzp

Beveiliging

Uit een gezamenlijke enquête van het CBS en TNO blijkt dat in 2015 de meeste arbeidsongevallen voorkwamen in de metaalbranche. Het gaat om metaalarbeiders en machinebouwers die door een arbeidsongeval minimaal één dag niet kunnen werken. Op de tweede plek van de meeste arbeidsongevallen staat de bouwbranche. Ook de voedselindustrie en de transportsector kennen relatief gezien veel arbeidsongevallen. In 2015 heeft 1,4 procent van alle werkenden een arbeidsongeval gehad waardoor een werknemer minimaal één dag niet heeft kunnen werken. Dit zijn ongeveer 97.000 werknemers.

Uit enquête is naar voren gekomen dat steeds meer werknemers elkaar waarschuwen voor onveilige situaties. Vooral elektriciens geven aan dat ze elkaar vaak waarschuwen voor onveilige arbeidssituaties. Mannen overkomen de meeste arbeidsongelukken, omdat ze werkzaam zijn in relatief gezien gevaarlijke beroepen. Vrouwen hebben te maken met andere soorten arbeidsongevallen zoals geweld, bedreigingen of intimidatie, zo blijkt uit het onderzoek.

Arbeidsongevallen per beroepsgroep 2015

  • 5,1 % Metaalarbeiders en machinemonteurs
  • 4,8 % Bouwarbeiders
  • 3,9 % Voedselverwerking
  • 3,2 % Transportsector

Aanspreken op gevaarlijke arbeidsomstandigheden

Uit het onderzoek blijkt dat steeds meer arbeiders elkaar aanspreken op onveilige situaties of ongezonde situaties. Ruim acht op de tien werknemers geeft aan dat ze andere collega's aanspreken op mogelijk gevaarlijke situaties, waardoor mogelijke ongelukken voorkomen worden. Binnen de metaalbranche en de bouwbranche is er dan ook steeds meer bewustwording met betrekking tot de veiligheid en arbeidsomstandigheden.

Ongelukken door taalproblemen

Arbeidsongelukken ontstaan niet alleen door onwetendheid of onzorgvuldigheid. Ze ontstaan ook door taalproblemen. Binnen Nederland zijn veel buitenlandse arbeidskrachten actief, zoals in de bouwsector, die door miscommunicatie te maken kunnen krijgen met onveilige arbeidssituaties. Door taalproblemen kunnen simpele veiligheidsinstructies verkeerd of niet begrepen worden, waardoor al snel ongelukken kunnen gebeuren.

Mijnzzp.nl