Team Mijnzzp

Kantoor

Op de website binnenlands bestuur is te lezen dat de Belastingdienst geen vertrokken ambtenaren terug inhuurt als zzp-er. Een applausje voor de Belastingdienst, die kennelijk de gevoeligheid van dit onderwerp begrepen heeft. Uit eerdere berichtgeving was op te maken dat vertrekkende belastingambtenaren die een riante vertrekpremie gekregen hadden direct weer door de Belastingdienst ingehuurd konden worden als zzp-er. Dit was eerder verboden, maar door nieuwe regelgeving is dit niet meer verboden. Staatssecretaris Eric Wiebes heeft eerder wel aangegeven dat deze constructie onwenselijk is en dat het niet de bedoeling was om vertrekkende ambtenaren in te huren als zzp-er.

Hierover hebben diverse websites met verbazing over geschreven, omdat veel zzp-ers niet begrijpen dat dit mogelijk is, aangezien de DBA discussie momenteel een grote rol speelt onder zzp-ers. Na aanleiding van een WOB-verzoek, aangevraagd door binnenlands bestuur, blijkt dat er nog geen enkele vertrekkende belastingambtenaar is ingehuurd als zzp-er. Het is goed om te lezen dat de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën zich gehouden heeft aan haar woord om dit niet te doen.

De combinatie vertrekkende belastingambtenaren met een riante vertrekpremie en alle perikelen die momenteel spelen rondom de wet-DBA is voor niemand te begrijpen. Wij zijn dan ook blij om te lezen dat er geen sprake is van terug inhuren. Wij gunnen iedereen opdrachten en werk, maar deze combinatie zou wel heel erg ongelukkig uitkomen. Veel zzp-ers hebben momenteel grote moeite om aan opdrachten te komen, omdat ze misschien gezien worden als werknemer. Nu nog hopen dat er snel duidelijkheid komt voor alle zzp-ers en opdrachtgevers, zodat iedereen gewoon weer aan het werk kan.

Mijnzzp.nl