Team Mijnzzp

Beursgebouw

Een harde boodschap voor 7000 medewerkers van ING bank in Nederland en België. ING heeft aangekondigd ruim 7000 medewerkers te ontslaan, waarvan 2300 voltijdsbanen in Nederland en 3500 voltijdsbanen in België. Daarnaast raakt deze ontslagronde nog eens ruim 950 externe medewerkers. Deze ontslagronde moet de bank een kostenbesparing opleveren van 900 miljoen euro in 2021.

ING geeft aan de afgelopen jaren fors geïnvesteerd te hebben in verdere digitalisering, waardoor er minder medewerkers nodig zijn terwijl het aantal klanten de afgelopen jaren gegroeid is met ruim drie miljoen. De ruim 7000 medewerkers die boventallig zijn geworden verliezen hun baan dus door de vergaande digitalisering van de bank. Vakbond De Unie spreekt van een bloedbad binnen de financiële sector.

Voorzitter Reinier Castelein noemt ING bank een slachtbank en vreest dat er meer banken het voorbeeld gaan volgen van ING. Ook geeft Castelein aan dat ING bank de laatste jaren enorme winst maakte en Castelein had dan ook gehoopt op een soepeler beleid. Dat banken met steeds minder personeel afkunnen is overigens een wereldwijde trend die niet meer lijkt te stoppen.

Uit een eerder gehouden onderzoek van Deloitte kwam naar voren dat de meest voorkomende beroepen over enkele jaren niet meer bestaan door vergaande digitalisering. Is ING bank hiervan nu het eerste echte voorbeeld? Vooral medewerkers in België zullen het in de toekomst zwaar gaan krijgen, omdat de digitalisering in België nog niet zover is doorgevoerd als in Nederland. Daarnaast zijn er in België veel meer filialen te vinden van ING bank die wellicht in de toekomst moeten sluiten.

Mijnzzp.nl