Team Mijnzzp

Bureau

Wanneer u gaat werken als zelfstandige komt er ongetwijfeld een moment dat u nieuwe ondernemers leert kennen.  Als het een beetje goed gaat met uw zaak dan zullen de klussen wellicht op enig moment groter worden en misschien ook wel ingewikkelder.  Wanneer u hier mee te maken krijgt dan is het van belang om afspraken goed vast te laten leggen. Dit is natuurlijk ook van belang bij kleinere klussen maar grote klussen brengen vaak ook een groter risico met zich mee.

Een fout die maar al te vaak voorkomt is dat ondernemers denken dat ze iemand wel kennen en het contact altijd goed is geweest en het ook wel zo zal blijven. Dat het met dit soort gedachtes mis kan gaan zijn genoeg voorbeelden van te vinden op het internet. Wanneer er zaken mis gaan tijdens of na de klus kan vervelende gevolgen hebben voor u.

Er zijn soms opdrachtgever die de kleine ondernemer uitproberen. U maakt een mooie offerte en heeft hier lang over nagedacht. De opdrachtgever tekent de offerte en gaat akkoord met de voorwaarden in uw offerte.  In uw offerte staat een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden en de opdrachtgever komt steeds weer met aanvullende werkzaamheden op de klus. Dit is natuurlijk niet de afspraak die u gemaakt heeft met de opdrachtgever. Wees op zo’n moment duidelijk naar de opdrachtgever en dat u niet van plan bent om zomaar extra diensten te verlenen voor de opdrachtgever.

Een voorbeeld uit de praktijk

Een voeger neemt een klus aan om een groot monumentaal gebouw te stralen, voegen uit te haken en daarna te voegen. De voeger heeft een duidelijke offerte gegeven aan de opdrachtgever om het voegwerk uit te hakken. Dit gebeurt normaal gesprokken tot een diepte van 1,5 centimeter. De voeger heeft berekend dat hij hier ongeveer twee weken me bezig is en heeft daar zijn berekening op los gelaten. Omdat het om een monumentaal pand gaat heeft de opdrachtgever te luisteren naar monumentenzorg. De man van monumentzorg wil dat het voegwerk tot een diepte van 5 centimeter wordt uitgehakt omdat het cement tussen de stenen ook te wensen overlaat. Dit omdat er vroeger veel kalk gebruikt werd. Nu is dit wel een begrijpelijk reden maar dit was niet wat u met opdrachtgever afgesproken heeft. Het extra diep uithakken van de voegen gaat u veel meer werk kosten en ook veel meer mortel. In dit geval moest er een door monumentzorg aanbevolen mortel gebruikt worden wat per zak twintig euro kost. Omdat het om een groot gebouw ging liepen de kosten voor de extra mortel en uithakken  volledig uit de hand. In dit soort gevallen is het erg belangrijk om de extra werkzaamheden en materialen vast te laten leggen.

Wij hebben al eerder een artikel geschreven over het betalen voor advies of gratis advies. Zorg dat u afspraken vast laat leggen op papier. Wanneer u bijvoorbeeld tijdens de klus te maken krijgt met veranderde voorwaarden is het van belang dit vast te leggen. Dit hoeft niet altijd op een mooi uitgewerkt schrijven maar kan best op een simpele papiertje met de handtekening van u en uw opdrachtgever.  Een omschrijving met de veranderde voorwaarde en datum kan later u veel voordeel opleveren.

Mijnzzp.nl