Team Mijnzzp

Machinist grondverzet

Deze week is de Arbeidsmarktprognose uitgekomen van het UWV, waarin te lezen is dat het aantal banen fors aan het toenemen is. Momenteel is er zelfs meer vraag naar vast personeel dan daar zzp-ers. Deze omwenteling is jaren anders geweest, omdat er een langere periode juist meer vraag was naar zzp-ers dan naar personeel. Vooral binnen de bouw is de vraag naar personeel groot, blijkt uit het onderzoek van de UWV. De vraag naar vakmensen is momenteel zelfs zo groot dat het UWV aangeeft dat er een tekort dreigt. De afgelopen jaren zijn er binnen de bouw ruim honderdduizend banen verdwenen, die nu weer ingevuld moeten worden vanwege de aantrekkende economie.

Ook binnen andere sectoren neemt de arbeidsmarkt krapte snel toe, zoals binnen de ICT-sector en de gezondheidszorg. Het UWV verwacht dan ook dat het aantal werkloosheidsuitkeringen de aankomende jaren zal dalen door de grote vraag naar personeel in diverse sectoren. Volgens het UWV zijn er jaarlijks ruim 900 duizend vacatures. Wel geeft het UWV aan dat het aantal WW-uitkeringen van 55-plusers dit jaar nog niet zal afnemen.

De verwachting van het UWV is dan ook dat in de aankomende twee jaar het aantal banen binnen Nederland zal toenemen met 225 duizend tot 10,2 miljoen banen. Vooral dit jaar (2017) zal de vraag naar werknemers fors toenemen volgens het onderzoek. In 2018 zal de banengroei juist afnemen, omdat er dan sprake is van arbeidskrapte waardoor werkgevers moeilijker aan personeel kunnen komen. De groei van het aantal banen is momenteel zo groot dat het aantal niet veel meer verschilt met het jaarlijkse aantal zzp-opdrachten. Zzp-ers die de afgelopen jaren gewerkt hebben als zzp-er, omdat ze anders geen werk konden vinden, maken nu dus ook weer kans op een baan in loondienst als ze dit wensen. Overigens zal het verkrijgen van een vast contract nog steeds niet heel makkelijk zijn, omdat werkgevers nog steeds op zoek zijn naar flexibele oplossingen.

Mijnzzp.nl