Team Mijnzzp

Kantoren

Onlangs hebben wij de pagina prijsopgave aangepast op Mijnzzp.nl. Door deze aanpassing is de prijsopgave makkelijk en vooral duidelijker geworden voor de gebruikers van Mijnzzp.nl. Het aanvragen van een offerte of andere verzoeken is nu kinderspel geworden. Door het selecteren van het betreffende beroep kan er heel direct een prijsopgave aangevraagd worden voor bepaalde diensten. Het verzoek om een prijsopgave wordt door ons naar alle bedrijven verzonden die het betreffende beroep uitoefenen. De prijsopgave is heel specifiek te maken door het invoeren van een zoekstraal. De zoekstraal kan ingesteld worden op 5, 10, 25 en op 50 kilometer. Binnen de zoekstraal wordt ook aangegeven hoeveel bedrijven op Mijnzzp.nl het betreffende beroep uitoefenen. Wij hopen dat door deze verandering nog meer bezoekers gebruik zullen maken van deze mogelijkheid. Het aanvragen van offertes of prijsopgaves was nog nooit zo makkelijk.

Als het beroepen betreft waarvoor wij nog geen leden hebben zal dit meteen duidelijk zijn, omdat ons systeem dan aangeeft dat er 0 bedrijven zijn voor het betreffende beroep. Er zijn momenteel nog genoeg beroepen waarvoor wij nog geen bedrijven kunnen aanbieden. Dit komt vooral omdat wij de afgelopen periode weer veel nieuwe beroepen hebben toegevoegd aan ons systeem. Omdat wij veel beroepen opgenomen hebben zijn er meestal ook wel beroepen te vinden die raakvlakken hebben met andere beroepen.

Wij roepen dan ook alle leden op om goed naar onze beroepen te kijken, zodat ze geen mogelijke opdrachten mislopen. Mijnzzp.nl heeft dagelijks veel bezoekers die bijna allemaal op de beroepenpagina's binnen komen. Het zou jammer zijn als leden mogelijke opdrachten mislopen omdat ze niet alle beroepen geselecteerd hebben, terwijl ze deze diensten wellicht wel aanbieden. Momenteel hebben wij meer dan 1000 beroepen opgenomen.

Mijnzzp.nl