Team Mijnzzp

KvK inschrijving

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is voornemens om per 1 januari 2025 bedrijven een vergoeding te laten betalen van € 25 voor vermelding in het Handelsregister. Op dit moment betaal je alleen een bedrag voor de inschrijving van je bedrijf bij de Kamer van Koophandel. In het verleden waren ondernemers overigens ook een jaarlijkse bijdrage verschuldigd, maar die is destijds in 2013 afgeschaft. De introductie van een heffing van € 25 per jaar is overigens niet de enige voorgestelde wijziging, want de Handelsregisterwet wordt ook op andere punten aangepast.

Inhoudsopgave
€ 25 als jaarlijkse bijdrage
Misgelopen inkomsten opvangen
Ter consultatie aangeboden

€ 25 als jaarlijkse bijdrage

Indien de vernieuwde Handelsregisterwet er doorheen komt, staat de € 25 als jaarlijkse bijdrage voor zzp-ers en andere ondernemers vast. De bijdrage is onder meer nodig om kosten van de KvK op te vangen. Er komen namelijk maatregelen om de privacy verder te bevorderen, zoals het verder afschermen van contactgegevens en adressen. Daarnaast worden er strenge regels van toepassing om openbare informatie te gebruiken. Daarbij geldt overigens wel dat data waar nu nog voor moet worden betaald, gratis ter beschikking komt.

Misgelopen inkomsten opvangen

De KvK loopt met de vernieuwing van de wet inkomsten mis en dat gat moet worden opgevangen. Een oplossing die daaraan kan bijdragen is het invoeren van een jaarlijkse bijdrage van € 25. De eenmalige vergoeding voor inschrijving blijft bovendien eveneens bestaan. Mochten er partijen zijn, die vaker gegevens uit het KVK-register gebruiken, dan is het de bedoeling om deze partijen een aansluitvergoeding in rekening te brengen. Voor de overheidsinstellingen geldt bovendien dat deze een abonnement moeten gaan afsluiten. De bedragen hiervoor zijn nog niet vastgesteld.

Ter consultatie aangeboden

Het is allemaal nog niet zover, want de vernieuwde Handelsregisterwet is nu eerst ter consultatie aanboden. De inhoud is openbaar gemaakt en ter consultatie voorgelegd. Partijen hebben tot 9 juni om hun zienswijze kenbaar te maken. Bovendien moet de wet daarna ook nog aan de Tweede Kamer worden voorgelegd. Als deze ermee instemt, gaat de wet nog naar de Eerste Kamer. Het is natuurlijk wel opvallend dat de bijdrage in 2013 is afgeschaft om reden dat het Handelsregister een voorzien van algemeen belang is en dat financiële obstakels daarin voor zover mogelijk vermeden dienen te worden.

Mijnzzp.nl