Weblogs

Artikelen van, voor en over zzp-ers

Team Mijnzzp

Hier ziet u de laatste artikelen uit de weblogs op Mijnzzp.nl

Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
Hoe je je als ondernemer kleedt, zegt veel over je. Het zegt ook iets over je houding naar klanten. Wat je draagt, bepaalt eveneens hoe anderen je zien en behandelen. Dit zijn vijf tips om je te kleden als succesvolle ondernemer:1. Draag kleding met een goede pasvormJe hoeft geen dure kleding te dragen om professioneel over te komen. Een paar nette poloshirtjes en broeken die slank...

Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
Een exploitatiebegroting is een financiële begroting waarin alle toekomstige inkomsten en uitgaven voor een bedrijf worden weergegeven. Deze begroting geeft inzicht in de financiële situatie van het bedrijf over een langere periode. Het maken van een exploitatiebegroting is belangrijk voor elk bedrijf, omdat het een hulpmiddel is bij het nemen van financiële beslissingen. Het...

Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
Liquiditeit houdt in dat een onderneming over voldoende financiële middelen beschikt om haar schulden tijdig te kunnen betalen. De liquiditeit geeft dus aan in welke mate een bedrijf aan haar kortlopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Ondernemers kunnen ook gebruikmaken van een liquiditeitsbegroting. Een liquiditeitsbegroting is een cashflowbegroting. Door middel van een begroting...

Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
Als ondernemer is het wettelijk verplicht om de boekhouding bij te houden. Dit doe je dus niet alleen voor jezelf, maar ook voor de Belastingdienst. Je boekhouding geeft inzicht in de financiële situatie van je bedrijf. Zo weet je precies hoeveel inkomsten en uitgaven er zijn. Daarnaast is het nauwkeurig bijhouden van de boekhouding nodig voor de juiste btw-aangifte en andere te betalen...

Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
De kans dat je als zzp'er een accountantsverklaring nodig hebt, is klein. Het kan wel voorkomen dat een externe kredietverstrekker een accountantsverklaring verwacht. In dat geval is de onderneming controleplichtig vanuit de kredietverstrekker. Vanuit de wet gezien zal een zzp'er niet te maken krijgen met een accountantsverklaring. Een registeraccountant of een gecertificeerde...

Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
De balans en resultatenrekening maken onderdeel uit van de boekhouding en zijn nauw met elkaar verbonden. De balans geeft een overzicht van alle bezittingen en schulden. De resultatenrekening daarentegen geeft het financiële resultaat van een onderneming weer. Een andere benaming voor de resultatenberekening is ook wel de winst- en verliesrekening. Ondernemers zijn verplicht om aan het...

Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
De balans is een momentopname van de onderneming die de huidige financiële positie weergeeft. Op de balans vind je alle schulden, bezittingen en het eigen vermogen. De balans maakt een belangrijk onderdeel uit van de boekhouding en de jaarrekening. De balans bestaat uit twee onderdelen, namelijk de activa en de passiva. De balans in de boekhouding moet op ieder moment evenwichtig zijn....

Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
MAARSSEN - De oprichters van FinancialLease.nl hebben deze week hun meerderheidsbelang in Financial Lease Nederland BV verkocht aan de Nederlandse investeringsmaatschappij Egeria. Met de ondersteuning en ervaring van Egeria, gaat FinancialLease.nl een nieuwe fase van groei in, voortbouwend op een gezond fundament.Jurriën van Dijk, CEO en aandeelhouder van FinancialLease.nl:...

Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
Kleine ondernemers hebben niet te maken met het opstellen van een jaarverslag. Het zijn alleen grotere bedrijven, coöperaties, bv's, nv's en stichtingen die verplicht zijn tot het opstellen van een jaarverslag. Een jaarverslag is nodig om de bedrijfsactiviteiten en de financiën van de organisatie in kaart te brengen. Een jaarverslag maakt onderdeel uit van de jaarrekening....

Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
Als ondernemer kun je voor de voor situatie komen te staan waarbij het verstandig is om een boekhouder of accountant in te schakelen. Maar wanneer is dat precies? Afhankelijk van de situatie waarin je verkeert, kan een boekhouder of accountant verschillende rollen aannemen. In dit artikel lees je wanneer het verstandig is om een boekhouder of accountant in te schakelen.Boekhouder en...

Mijnzzp.nl