Arbeidshygiënist

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Arbeidshygiënist?

Een arbeidshygiënist is verantwoordelijk voor het onderzoeken van fysische, chemische en biologische factoren op werkplekken. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een arbeidshygiënist het beste omschrijven als het onderzoeken van werkomgevingen om negatieve gezondheidseffecten te voorkomen. Met andere woorden is een arbeidshygiënist verantwoordelijk voor het voorkomen dat arbeiders ziek kunnen worden door arbeidsomstandigheden op de korte, middellange of lange duur. De arbeidsomstandigheden binnen bedrijven moeten in orde zijn om een gezonde werkomgeving te kunnen realiseren en te behouden. Toch kunnen er door omstandigheden of onbedachtzaamheid gevaarlijke situaties optreden, die aangepakt moeten worden. Het is de verantwoordelijkheid van de arbeidshygiënist om dit soort misstanden te voorkomen of juist aan te pakken. Een arbeidshygiënist onderzoekt dus de werkomstandigheden op de werkvloer en adviseert de directie over zijn of haar bevindingen. Hoe een arbeidshygiënist precies onderzoek uitvoert kan verschillen per bedrijf, dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door metingen uit te voeren of door te toetsen aan wet- en regelgeving. Ook het controleren van normen, richtlijnen en grenswaarden behoort tot de werkzaamheden van een arbeidshygiënist. De werkzaamheden van een arbeidshygiënist zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat het voorkomen van mogelijke problemen belangrijk is voor iedereen. Over het algemeen zal een arbeidshygiënist zich sterk richten op de Arbowet. Binnen de Arbowet is er op verschillende manieren aandacht voor een gezonde werkomgeving, zodat nadelige gezondheidseffecten op de werkvloer voorkomen worden. Dit heeft vooral betrekking op lawaai, klimaat, gevaarlijke stoffen, gevaarlijke omstandigheden, mechanische trillingen en verlichting en licht.

Lees verder...

Opleiding tot Arbeidshygiënist

Welke opleiding is nodig om Arbeidshygiënist te worden? Op welk niveau en bij welke school of universiteit word je opgeleid tot Arbeidshygiënist? Op Mijnzzp.nl vind je bij alle beroepen informatie over opleidingen.

Opleiding informatie...

Salaris en tarief van een Arbeidshygiënist

Wat is het salaris en tarief van een Arbeidshygiënist? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Arbeidshygiënist in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Arbeidshygiënist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Arbeidshygiënist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl