Reddingswerker

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Reddingswerker?

Een reddingswerker is een persoon die beroepsmatig in een acute noodsituatie hulp verleent aan mensen of dieren. Het betreft hier doorgaans situaties met een ingrijpend karakter, waarbij mogelijk dierlijk lijden of menselijk lijden van toepassing is. In verband met de noodsituatie en het mogelijk lijden geldt dat een reddingswerker te maken heeft met een beroep dat emotioneel gezien veeleisend is. De belangrijkste taak van een reddingswerker is om het leven van mensen of dieren te redden. Doorgaans is er sprake van samenwerking in een team van reddingswerkers. Deze zijn inzetbaar bij kleine en grote rampen in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in andere landen op de wereld. Er vinden met enige regelmaat onder meer grote natuurrampen plaats, zoals aardbevingen en overstromingen. In een dergelijke situatie zijn er meerdere reddingswerkers nodig met uiteenlopende taken om mensen te redden. Het zoeken naar overlevenden kan een van de taken zijn als er een aardbeving is geweest. Een andere situatie, waarin een reddingswerker te hulp schiet, is als er een persoon over boord is geslagen. Of als een zwemmer in zee te ver is afgedreven van de kust, maar ook als er sprake is van brand in een pand, waarin zich nog mensen of dieren bevinden. Het gaat dan ook meestal om een heftige situaties. De reddende werkzaamheden van een reddingswerker zijn daarbij uiteraard afhankelijk van de specifieke situatie. Bij een ingestort gebouw door een aardbeving wordt bijvoorbeeld onder meer gebruikgemaakt van honden die het speurwerk naar mogelijke overlevenden verrichten. Bij een redding op zee maakt een reddingswerker gebruik van een reddingsboot om bij het slachtoffer te komen. Zo zijn er allerlei hulpmiddelen in te zetten die een reddingswerker kan gebruiken om in een acute noodsituatie mens of dier te redden.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Reddingswerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Reddingswerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl