Spa manager

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Spa manager?

Een spa manager beheert een spa of een kuuroord en is aan te merken als een bedrijfsleider die verschillende verantwoordelijkheden heeft. De spa manager is belast met de dagelijkse verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van het wellnesscentrum. In dat kader is er onder meer sprake van het onderhouden van contacten met externe medewerkers. Denk maar aan kappers die op zelfstandige basis werkzaam zijn, net als aan schoonheidsspecialisten of masseurs. Een van de werkzaamheden van een spa manager is het toezichthouden op de medewerkers die diensten verlenen aan bezoekers. De diensten variëren per spa en de diversiteit daarin is onder meer afhankelijk van de omvang van het kuuroord of wellnesscentrum. Een spa manager zorgt ervoor dat de medewerkers hun dienstverlening optimaal kunnen aanbieden en uitoefenen. Dat betekent dat de basisvoorzieningen goed geregeld dienen te zijn. Het gaat daarbij niet alleen om de benodigde producten en apparatuur, maar ook om de werkomgeving. Een andere taak van een spa manager is het aantrekken van nieuwe klanten. In dat kader is er sprake van het organiseren van promotionele activiteiten of het voorzien in de aansturing daarvan. Het is eveneens mogelijk dat een spa manager verantwoordelijk is voor het bijhouden van de administratie. Het gaat dan onder meer om de verantwoordelijkheid ten aanzien van payroll van medewerkers en boekhouding in het algemeen. Daarnaast is een spa manager verantwoordelijk voor het personeelsbeleid binnen de spa, waarbij het mogelijk een taak is om nieuw personeel te werven. Ook het uit dienst laten gaan van medewerkers valt in die zin onder de verantwoordelijkheid van een spa manager.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Spa manager

Wat is het salaris en tarief van een Spa manager? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Spa manager in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Spa manager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Spa manager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl