Notulist

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Notulist?

Een notulist is verantwoordelijk voor de schriftelijke verslaglegging van vergaderingen of specifieke bijeenkomsten. Het schriftelijk verslagleggen heet notuleren. Tijdens de bijeenkomst of vergadering maakt de notulist aantekeningen. Na afloop maakt de notulist daar een verslag van. Er zijn overigens verschillende vormen van notuleren. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de notulist een letterlijk verslag maakt. Dat is de meest uitgebreide vorm van notulen maken. Dat gebeurt doorgaans alleen tijdens formele vergaderingen, zoals bij een vergadering in de Tweede Kamer of tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Zo is er ook een notuleervorm met verslag op spreker en met verslag op onderwerp. Bij verslag op spreker gebruikt de notulist meerdere deelnemers als invalshoek. Bij de verschillende agendapunten voorziet de notulist in afzonderlijke overzichten per spreker. Hierin komt het belang naar voren om de standpunten en argumenten vast te leggen. Doorgaans is een verslag op spreker aan de orde als er een achterban te vertegenwoordigen valt en er tegengestelde belangen aan bod komen. Bij een verslag op onderwerp vindt er verslaglegging plaats in de vorm van een thematische weergave. Er volgt dan een samenvatting per agendapunt. Deze notuleervorm komt voor bij vergaderingen zonder grote tegenstellingen in belangen en zonder het vertegenwoordigen van een achterban. Een notulist leest voorafgaande aan de bijeenkomst de stukken door, zoals van een vorige vergadering net als de agenda. Het komt voor dat een notulist zich verder voorbereidt door op zoek te gaan naar achtergrondinformatie. Er is sprake van een belangrijke rol om een vergadering op een manier samen te vatten dat het voor iedere lezer duidelijk is. Notulen vormen onder meer bewijsstukken van hetgeen besproken is en dienen als geheugensteun voor een volgende vergadering.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Notulist

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Salaris en tarief van een Notulist

Wat is het salaris en tarief van een Notulist? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Notulist in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Notulist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Notulist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl