Team Mijnzzp

Wat doet een Medewerker verzuimbeheersing?

Een medewerker verzuimbeheersing is op verschillende vlakken bezig om het re-integratieproces van medewerkers te begeleiden. Bijvoorbeeld aan de voorzijde van het verzuimsysteem om de aannemelijkheid van een ziektemelding te beoordelen. Of tijdens de arbeidsongeschiktheid om de uitstroom van klanten uit de Ziektewet te bevorderen. In de eerstgenoemde situatie houdt de medewerker verzuimbeheersing zich onder meer bezig met het uitvoeren van een vooronderzoek. Het doel van het vooronderzoek is om de instroom in de Ziektewet en in de WIA te beperken. Het vooronderzoek houdt onder meer in dat er contact plaatsvindt met de klant. Daarbij vindt op basis van het verhaal van de klant in combinatie met het relevante vooronderzoek een beoordeling plaats. Daarbij maakt de medewerker verzuimbeheersing onder meer een inschatting van de duur van het verzuim. Bijvoorbeeld of het de verwachting is dat er sprake is van kortdurend verzuim of mogelijk langdurig verzuim. Naar aanleiding van het verhaal van de klant en het vooronderzoek bepaalt de medewerker verzuimbeheersing de vervolgstappen. Hierbij dient de medewerker verzuimbeheersing rekening te houden met de speelruimte van de relevantie wet- en regelgeving. Ook de mogelijkheden van de klant spelen daarbij een rol. Het is belangrijk om de klant te stimuleren om naar geschikte mogelijkheden te laten zoeken. Ook is er sprake van het afspreken van een hersteldatum indien dat tot de opties behoort. In het kader van uitstroom van de Ziektewet is er sprake van een coachende rol om klanten te motiveren en te stimuleren. Daarbij vindt er bewaking van de voortgang plaats en komen er vervolgacties aan bod. Verder is er contact met interne en externe contacten. Een medewerker verzuimbeheersing kan ook aangemerkt worden als personeelszaken medewerker.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Medewerker verzuimbeheersing

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Salaris en tarief van een Medewerker verzuimbeheersing

Wat is het salaris en tarief van een Medewerker verzuimbeheersing? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Medewerker verzuimbeheersing in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Medewerker verzuimbeheersing

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Medewerker verzuimbeheersing bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl