Team Mijnzzp

Wat doet een Medewerker gegevensbeheer?

Een medewerker gegevensbeheer is verantwoordelijk voor het lokaliseren, catalogiseren, opbergen, ophalen en onderhouden van gegevens. Een medewerker gegevensbeheer werkt voor bedrijven of organisaties die te maken hebben met veel gegevens. Denk bijvoorbeeld, maar aan een gemeente die het bevolkingsregister in beheer heeft. Elke geboorte, verhuizing of aanvraag voor een rijbewijs komt in de database van de gemeente. Een medewerker gegevens beheer is dan verantwoordelijk voor het controleren en behandelen van mutaties in het BPR van de gemeente. Indien uit de controle blijkt dat er sprake is van een fout dan zorgt de medewerker gegevensbeheer dat er een terugkoppeling volgt aan de gemeente. Er is dan de gelegenheid om een correctie door te voeren in het systeem. De medewerker gegevensbeheer heeft wat dat betreft een verantwoordelijke taak. De controle en meldingen van fouten voorkomen namelijk dat er verkeerde gegevens geregistreerd staan. Overigens is het wel zo dat het merendeel van mutaties op automatische manier wordt verwerkt. Indien er sprake is van een inconsistentie volgt er dan een handmatige controle. Zo heeft een medewerker gegevensbeheer van een organisatie ook de taak om dubbel opnemingen te checken. Bijvoorbeeld als een persoon dubbel staat ingeschreven in het bevolkingsregister om het voorbeeld van de gemeente maar even aan te houden. Naast gegevensbeheer en administratie is een medewerker gegevensbeheer in het algemeen ook verantwoordelijk voor informatieverstrekking en communicatie. Daarnaast heeft de medewerker gegevensbeheer een taak op het gebied van beleidsondersteuning. Het hangt uiteraard van de organisatie of het bedrijf af wat de specifieke taken zijn. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat een medewerker gegevensbeheer de werkuitvoering coördineert of aan budgetbewaking doet.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Medewerker gegevensbeheer

Wat is het salaris en tarief van een Medewerker gegevensbeheer? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Medewerker gegevensbeheer in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Medewerker gegevensbeheer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Medewerker gegevensbeheer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl