Uitkeringsdeskundige

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Uitkeringsdeskundige?

Een uitkeringsdeskundige behandelt aanvragen in het kader van het recht op uitkeringen. Er zijn allerlei verschillende soorten uitkeringen te onderscheiden. Zo bepaalt een uitkeringsdeskundige bijvoorbeeld of er sprake is van recht op een WW-uitkering. Of stelt de uitkeringsbeoordelaar het recht vast op een WIA-uitkering of op een uitkering ingevolge de Ziektewet. Naast het op een efficiënte en snelle manier van vaststellen van het recht op een uitkering ingevolge een van de wetten stelt de uitkeringsdeskundige ook de hoogte ervan vast. Indien van toepassing bepaalt de uitkeringsbeoordelaar eveneens hoelang er recht op een uitkering bestaat. De administratieve taken voor de afhandeling van de uitkering vallen eveneens onder het takenpakket van de beoordelaar. De gegevens worden in het systeem ingevoerd en de consument wordt op de hoogte gesteld van de toekenning of afwijzing van de aanvraag voor een uitkering. Indien er wijzigingen plaatsvinden in de arbeidssituatie of inkomsten geeft de consument dit door aan de uitkeringsinstantie. In dat geval zorgt de uitkeringsdeskundige ervoor dat de wijzigingen in het systeem komen te staan. Indien nodig volgt er een herbeoordeling van het recht op uitkering. In het beroep van uitkeringsdeskundige is er sprake van het beheren van klantdossiers. Naast de zelfstandig uit te voeren taken, is er eveneens sprake van deelname aan multidisciplinair overleg. Hierin is er ruimte om complexe dossiers in te brengen en met elkaar te bespreken. De uitkomsten van de bespreking voorzien in de mogelijkheid om nieuwe acties op te volgen. Een uitkeringsdeskundige levert maatwerk voor de klanten, waarbij indien van toepassing contact plaatsvindt met interne en externe behandelaars.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Uitkeringsdeskundige

Wat is het salaris en tarief van een Uitkeringsdeskundige? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Uitkeringsdeskundige in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl