Opiniepeiler

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Opiniepeiler?

Een opiniepeiler is verantwoordelijk voor het monitoren en in kaart brengen van de mening van mensen over bepaalde onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan het houden van een opiniepeiling tijdens een verkiezing, zodat de opinieleider vooraf een realistische inschatting kan geven van de daadwerkelijke verkiezingsuitslag. Het beroep opiniepeiler hoeft niet alleen betrekking te hebben op verkiezingen, omdat een opiniepeiler ook andere zaken kan monitoren. Denk bijvoorbeeld ook aan bedrijven die veranderingen willen gaan doorvoeren. Het is de opiniepeiler die kan onderzoeken of deze mogelijke veranderingen goed zullen vallen onder de belanghebbenden. Een opiniepeiler kan zijn of haar werkzaamheden op verschillende manieren uitvoeren, zoals door het houden van enquêtes via het internet, de telefoon of per post. Ook tijdens algemene vergaderingen kan een opiniepeiler onder de aanwezige mensen monitoren hoe bepaalde zaken vallen. Een opiniepeiling is geen exacte peiling, echter komt een goede opiniepeiling over het algemeen wel vrij nauwkeurig uit. Dit is onder andere afhankelijk van het aantal personen dat deelgenomen heeft aan de opiniepeiling. Het beroep opiniepeiler komt in de maatschappij op verschillende manieren voor en hoeft zeker niet alleen betrekking te hebben op politiek. Er zijn ook andere onderwerpen te bedenken waarbij het belangrijk kan zijn om te weten hoe mensen precies denken over bepaalde onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan een onderzoek over de gezondheidszorg of aan een onderzoek over de algemene veiligheid op straat. Ook marktonderzoekers binnen het bedrijfsleven kunnen gebruik maken van opinies en dus fungeren als opiniepeiler. Dit betreft dan vaak onderzoeken om de dienstverlening van bedrijven verder te kunnen verbeteren. Een belangrijke aanvulling op het beroep opiniepeiler is dat een opiniepeiler geen opiniemaker hoeft te zijn.

Lees verder...


Mijnzzp.nl