Wachtmeester

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Wachtmeester?

Een wachtmeester is een onderofficier binnen de krijgsmacht, wat gelijk staat aan de rang sergeant. Als wachtmeester ben je een politieman of politievrouw die werkzaam is voor de krijgsmacht. Een wachtmeester is verantwoordelijk voor verschillende politietaken als algemeen opsporingsambtenaar binnen de krijgsmacht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan grensbewaking, aan het houden van mobiel toezicht, aan het opnemen van aangiftes, aan het afhandelen van incidenten en aan het onderzoeken en afhandelen van verkeersongelukken. De functie wachtmeester komt binnen verschillende krijgsmachtonderdelen voor, wat weer betrekking kan hebben op verschillende rangen als wachtmeester zoals de rang opperwachtmeester, de rang wachtmeester 1e klasse en de rang wachtmeester. Een wachtmeester is dus een onderofficier binnen de krijgsmacht die beschikt over speciale opleidingen en bevoegdheden, waardoor hij of zij politietaken mag uitvoeren. Wachtmeesters zijn bijvoorbeeld marechaussees die op vreemdelingen controleren door het houden van toezicht aan de grenzen van Nederland. Een andere benaming voor een wachtmeester kan ook zijn wachtmeester algemeen opsporingsambtenaar. Het beroep wachtmeester betreft dus een specifieke functie binnen de Koninklijke Marechaussee. De Koninklijke Marechaussee is een politieorganisatie met een militaire status. Het beroep wachtmeester heeft raakvlakken met het beroep politieagent, echter kunnen de beroepen wachtmeester en politieagent niet zomaar met elkaar vergeleken worden omdat een wachtmeester voor de Koninklijke Marechaussee werkzaam is en niet voor de politie.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Wachtmeester

Wat is het salaris en tarief van een Wachtmeester? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Wachtmeester in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl