Wachtmeester

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Wachtmeester?

Een wachtmeester is een onderofficier binnen de krijgsmacht, wat gelijk staat aan de rang sergeant. Als wachtmeester ben je een politieman of politievrouw, die werkzaam is voor de krijgsmacht. Een wachtmeester is verantwoordelijk voor verschillende politietaken binnen de krijgsmacht. Denk hierbij aan grensbewaking, het houden van mobiel toezicht, opnemen van aangiftes, het afhandelen van incidenten en aan het onderzoeken en afhandelen van verkeersongelukken. De functie wachtmeester komt binnen verschillende krijgsmachtonderdelen voor, wat betrekking kan hebben op verschillende rangen als wachtmeester, zoals de rang opperwachtmeester, de rang wachtmeester 1e klasse en de rang wachtmeester. Een wachtmeester is dus een onderofficier binnen de krijgsmacht, die beschikt over speciale opleidingen en bevoegdheden, waardoor hij of zij politietaken mag uitvoeren. Wachtmeesters zijn bijvoorbeeld marechaussees, die op vreemdelingen controleren door het houden van toezicht aan de grenzen van Nederland. Het beroep wachtmeester betreft dus een militaire politiefunctie binnen de Koninklijke Marechaussee. De Koninklijke Marechaussee is een politieorganisatie met militaire status. Het beroep wachtmeester heeft raakvlakken met het beroep politieagent, echter kunnen de beroepen wachtmeester en politieagent niet zomaar met elkaar vergeleken worden, omdat een wachtmeester voor de Koninklijke Marechaussee werkzaam is en niet voor de politie. Een andere benaming voor wachtmeester kan ook zijn wachtmeester algemeen opsporingsambtenaar. De term algemeen opsporingsambtenaar houdt in dat een wachtmeester alle overtredingen en strafbare feiten mag onderzoeken. Het is niet zo dat alle marechaussees aangemerkt kunnen worden als wachtmeester, omdat een wachtmeester over aanvullende opleidingen en bevoegdheden moet beschikken om te mogen werken als wachtmeester. Als wachtmeester kan je ook ingezet worden voor algemene civiele politietaken.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Wachtmeester

Wat is het salaris en tarief van een Wachtmeester? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Wachtmeester in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Wachtmeester

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Wachtmeester bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl