Handhavingsjurist

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Handhavingsjurist?

Een handhavingsjurist is een juridisch medewerker, die belast is met het juridische handhaving. Als handhavingsjurist ben je werkzaam voor een bevoegde instantie om te mogen handenhaven. Een andere benaming hiervoor is ook wel toezichthouder. Een toezichthouder is een door de overheid aangesteld onafhankelijk instituut dat toeziet op naleving van wet- en regelgeving. Daarnaast kan een handhavingsjurist werkzaam zijn voor een gemeente, provincie, waterschap of bijvoorbeeld werkzaam zijn voor een ministerie. Een andere benaming voor handhavingsjurist kan ook zijn bestuurlijk jurist handhaving, afhankelijk van waar de handhavingsjurist werkzaam is. In het kort komen de werkzaamheden van een handhavingsjurist neer op het juridisch begeleiden van handhavingsprocessen. Daarnaast kan een handhavingsjurist ingezet worden om WOB-verzoeken en bezwaar- en beroepsprocedures af te handelen. Handhavingsjuristen komen in de praktijk op veel manieren voor, omdat de overheid en semi-overheid veel te maken hebben met handhaving. Het opstellen van juridische handhavingsbrieven en het eventueel voeren van handhavingsrechtzaken zijn werkzaamheden die overgelaten moeten worden aan gespecialiseerde juristen. Als handhavingsjurist is het belangrijk dat je beschikt over voldoende vakinhoudelijke kennis met betrekking tot het vakgebied, waarbinnen je werkzaam bent, inclusief alle bijbehorende procedures. Handhavingsprocedures kunnen relatief simpel zijn, maar kunnen ook complex en langdurig zijn. Het op de juiste manier begeleiden van handhavingsprocedures is in de praktijk soms lastig, afhankelijk van de soort procedure. Als handhavingsjurist kan je werkzaam zijn voor verschillende overheidsinstellingen, waardoor specifieke kennis belangrijk is. Het handhaven van het bouwbesluit kan bijvoorbeeld niet zomaar vergeleken worden met het handhaven van de leerplichtwet. Omdat handhavingszaken complex kunnen zijn maakt de overheid regelmatig gebruik van externe adviseurs.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Handhavingsjurist

Wat is het salaris en tarief van een Handhavingsjurist? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Handhavingsjurist in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl