Roostermaker

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Roostermaker?

Een roostermaker is een medewerker binnen het onderwijs, die verantwoordelijk is voor het opstellen van lesroosters. Het beroep roostermaker komt voornamelijk voor binnen onderwijsinstellingen, maar ook binnen bedrijven die met planning te maken hebben. Binnen het bedrijfsleven spreek men wel eerder van planner of personeelsplanner en niet van roostermaker. De belangrijkste taak van een roostermaker is het opstellen van roosters, die door leraren, leerlingen en andere betrokkenen gebruikt worden. Binnen het onderwijs komen roostermakers veel voor, omdat het volgen van les zonder goed rooster bijna niet mogelijk is. Naast het indelen van de leerlingen in de juiste klassen is het de verantwoordelijkheid van een roostermaker om ervoor te zorgen dat de juiste lesmaterialen aanwezig zijn, zoals computers en beamers. Een roostermaker is dus niet alleen verantwoordelijk voor het opstellen van lesroosters, maar ook verantwoordelijk voor het regelen van lesmaterialen. Het beroep roostermaker moet niet onderschat worden, omdat schoolcomplexen tegenwoordig groot kunnen zijn. Vooral het opstellen van passende lesroosters, zodat lessen niet onnodig uitvallen, is een dagelijks terugkerende uitdaging te noemen. Zonder roostermakers is het organisatorisch gezien bijna niet mogelijk om alle lessen te kunnen geven. Het zijn de roostermakers die alles zo plannen en organiseren dat alle lessen en andere activiteiten verlopen zoals ze behoren te verlopen. Als roostermaker is het belangrijk dat je beschikt over veel flexibiliteit en creativiteit, omdat het bij het inplannen van lessen niet alleen draait om de beschikbaarheid van leslokalen. Denk bijvoorbeeld ook aan de docent, die tijd moeten hebben om les te kunnen geven. Daarnaast is het zo dat bepaalde lessen alleen gegeven kunnen worden in specifieke klaslokalen. Denk bijvoorbeeld aan scheikunde lessen, die niet zomaar in een ander leslokaal gegeven kunnen worden.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Roostermaker

Wat is het salaris en tarief van een Roostermaker? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Roostermaker in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Roostermaker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Roostermaker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl