Roostermaker

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Roostermaker?

Een roostermaker is een vakman of vakvrouw die werkzaam is voor een onderwijsinstelling zoals een school. Het beroep roostermaker komt voornamelijk voor binnen onderwijsinstellingen, maar ook binnen reguliere bedrijven die met planning te maken hebben. Binnen het bedrijfsleven spreek men over het algemeen van een personeelsplanner en niet van een roostermaker. De belangrijkste taak van een roostermaker is het opstellen van roosters die door leraren, leerlingen en andere betrokkenen gebruikt kunnen worden. Binnen het onderwijs komen roostermakers veel voor, omdat het volgen van les zonder goed rooster bijna niet mogelijk is. Naast het indelen van de leerlingen in de juiste klassen is het ook de verantwoordelijkheid van een roostermaker om er voor te zorgen dat je juiste lesmaterialen aanwezig zijn zoals computers, beamers of scheikunde lesmaterialen als het een scheikundeles betreft. Een roostermaker maakt niet alleen roosters maar is ook verantwoordelijk voor andere werkzaamheden die met de lessen te maken hebben. Een roostermaker heeft dus niet alleen te maken met leerlingen omdat het maken van roosters ook weer betrekking heeft op docenten, werkmaterialen en beschikbare klaslokalen die gebruikt worden voor de lessen. Schoolgemeenschappen, universiteiten en andere opleidingsinstituten kunnen tegenwoordig heel groot zijn en dus met complexe roosters te maken krijgen. Het zijn de roostermakers die alles zo plannen en organiseren dat alle lessen en andere activiteiten verlopen zoals ze behoren te verlopen.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Roostermaker

Wat is het salaris en tarief van een Roostermaker? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Roostermaker in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl