Landbouwer

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Landbouwer?

Een landbouwer is een agrariër die landbouw en/of veeteelt beoefent. Landbouwactiviteiten kan betrekking hebben op akkerbouw en op veeteelt. Akkerbouw en veeteelt zijn verschillende disciplines als landbouwer. In veel gevallen zal een landbouwer aangemerkt kunnen worden als akkerbouwer en veehouder, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. In alle gevallen betreffen de werkzaamheden van een landbouwer economische activiteiten, waarbij land gebruikt wordt voor de productie van planten en/of dieren voor menselijk gebruik. Landbouwactiviteiten kunnen onderverdeeld worden in akkerbouw, veeteelt, tuinbouw en bosbouw. Bosbouw kan over het algemeen alleen gezien worden als landbouwactiviteit als het bosbouwproductie betreft voor menselijk gebruik. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het hout van bomen dat gebruikt wordt voor de mens. Een gewoon bos kan dus bosbouw betreffen of landbouw, afhankelijk van het gebruik en doel van het bos. Ook een veehouder hoeft geen landbouwer te zijn, omdat er ook veehouders zijn, die geen grondgebonden activiteiten uitvoeren. In dat geval spreekt men meestal van intensieve veehouderij, zoals een pluimveehouderij of een varkenshouderij. Ook een groenteteler en een fruitteler hoeven geen landbouwer te zijn, omdat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden in speciale kassen. Als een groenteteler en fruitteler wel in de buitenlucht telen is er wel sprake van landbouw. Denk hierbij aan de bekende boomgaarden en aan de akkerbouw. Een andere benaming voor landbouw is ook wel agricultuur. Een meer algemene benaming als landbouwer is boer, echter kan een boer verschillende economische activiteiten ontplooien. Het beroep landbouwer moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat landbouwer op verschillende manieren werkzaam kunnen zijn. Daarnaast kunnen landbouwers andere benamingen gebruiken om duidelijk te maken welke economische activiteit ze precies ontplooien.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Landbouwer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Landbouwer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl