Wethouder

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Wethouder?

Een wethouder is een openbaar bestuurder binnen een Nederlandse gemeente. Gemeentes vallen binnen Nederland onder de derde bestuurslaag, na de Rijksoverheid en de Nederlandse provincies. De functie wethouder kan vergeleken worden met de functie minister, met het verschil dat een minister over meer bevoegdheden beschikt dan een wethouder. Wethouders worden binnen Nederland gekozen door de lokale gemeenteraad en vormen samen met de gemeenteraad het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur bestaat uit twee onderdelen, namelijk het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Het dagelijkse bestuur bestaat uit de burgemeester en de wethouders die men het college van burgemeester en wethouders noemt. Een veel gebruikte afkorting hiervoor is college van B&W. Het algemeen bestuur bestaat uit alle gemeenteraadsleden die onder andere verantwoordelijk zijn voor het controleren van het college van B&W. Welke verantwoordelijkheden en taken een wethouder heeft kan verschillen per wethouder. Een wethouder kan verantwoordelijk zijn voor verschillende portefeuilles, zoals Sociale Zaken, Economische Zaken, volkshuisvesting of Milieu & Ruimtelijke Ordening. Wanneer een wethouder een bestuurder is van een grotere gemeente kan een wethouder ook gebruikmaken één of meerdere politiek assistenten die de wethouder ondersteunen. De werkzaamheden van een wethouder zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat het de wethouders zijn die nieuw beleid uitvoeren dat alle bewoners binnen een gemeente kan aangaan. Wethouders zijn politiek verantwoordelijk voor hun portefeuille. Wanneer een wethouder het vertrouwen kwijt is van de gemeenteraad zal een wethouder meestal moeten aftreden. Het is de gemeenteraad die zal vaststellen aan welke kaderstelling wethouders zich moeten houden. Binnen de gemeentewet is opgenomen over hoeveel wethouders een gemeente mag beschikken. Het minimumaantal wethouders binnen gemeentes is twee.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Wethouder

Wat is het salaris en tarief van een Wethouder? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Wethouder in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl