Wethouder

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Wethouder?

Een wethouder is een openbaar bestuurder binnen een bepaalde Nederlandse gemeente. Gemeentes vallen binnen Nederland onder de derde bestuurslaag, na de Rijksoverheid en de Nederlandse provincies. De functie wethouder kan vergeleken worden met de functie minister met het verschil dat een minister over veel meer bevoegdheden beschikt dan een wethouder. Wethouders worden binnen Nederland gekozen door de lokale gemeenteraad en samen met de gemeenteraad vormen ze het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur bestaat weer uit verschillende organen die bevoegd zijn om een gemeente te besturen. Het gemeentebestuur bestaat uit twee onderdelen, namelijk het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Het dagelijkse bestuur van een gemeente bestaat uit de burgemeester en de wethouders die men samen het college van burgemeester en wethouders noemt. Een veel gebruikte afkorting hiervoor is college van B&W. Welke verantwoordelijkheden en taken een wethouder precies heeft kan verschillen per wethouder. Een wethouder kan verantwoordelijk zijn voor verschillende portefeuilles zoals Sociale Zaken & Onderwijs & Sport, Economische Zaken & Toerisme & Evenementen, Volkshuisvesting & Milieu & Ruimtelijke Ordening & Openbare Werken en Financiën & Personeel & Organisatie. Wanneer een wethouder een bestuurder is van een grotere gemeente kan een wethouder ook gebruik maken één of meerdere politiek assistenten die de wethouder extra ondersteunen. De werkzaamheden van een wethouder zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden. Een wethouder beschikt over een eigen portefeuille waarbinnen door de gemeenteraad precies is aangeven aan welke kaderstelling een wethouder zich moet houden.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Wethouder

Wat is het salaris en tarief van een Wethouder? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Wethouder in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl