Sociaal rechercheur

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Sociaal rechercheur?

Een sociaal rechercheur of sociaal opsporingsambtenaar is verantwoordelijk voor het opsporen en voorkomen van bijstandsfraude en andere sociale fraude. Ook het opstellen van terugvordering plannen bij fraude kan tot het takenpakket behoren van een sociaal rechercheur. Enkele voorbeelden van sociale fraude zijn zwartwerken, woonfraude al dan niet in combinatie met het verzwijgen van eigen vermogen of het niet opgeven van andere inkomsten. Een sociaal rechercheur mag diverse opsporingsmethodes inzetten als hij of zij het vermoeden heeft van fraude, zonder de betreffende persoon in te lichten. Ook het vergaren van informatie, zoals het ondervragen van getuigen of buurtbewoners is toegestaan. Bij ernstige zaken kan de sociaal rechercheur een proces-verbaal opstellen voor strafrechtelijke vervolging. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een sociaal rechercheur het beste omschrijven als het voorkomen, opsporen en stoppen van uitkeringsfraude. Als sociaal rechercheur heb je niet alleen te maken met particulieren, omdat ook bedrijven betrokken kunnen zijn bij fraude. Denk bijvoorbeeld aan ondernemers die geen werknemerspremies afdragen. Fraude is een ruim begrip en er bestaan veel verschillende manieren van fraude. Hoe een sociaal rechercheur precies onderzoek uitvoert naar mogelijke uitkeringsfraude kan verschillen per dossier, echter gaan de bevoegdheden van sociaal rechercheurs tegenwoordig wel ver. De laatste jaren hebben sociaal rechercheurs steeds meer taken en bevoegdheden gekregen. Denk bijvoorbeeld aan het verrichten van onderzoek, het ondersteunen van bijstandsconsulenten tijdens spreekuren, het deelnemen aan huiszoekingen en aan het delen van informatie aan andere instanties, zoals de belastingdienst en de politie. Sociaal rechercheurs hebben als belangrijke taak het voorkomen en opsporen van fraude met betrekking tot uitkeringen. Uitkeringsfraude is ongewenst, omdat dit de samenleving veel geld kost.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Sociaal rechercheur

Wat is het salaris en tarief van een Sociaal rechercheur? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Sociaal rechercheur in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Sociaal rechercheur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Sociaal rechercheur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl