Sociaal rechercheur

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Sociaal rechercheur?

Een sociaal rechercheur c.q. sociaal opsporingsambtenaar is verantwoordelijk voor het opsporen en voorkomen van bijstandsfraude. Ook het opstellen van een terugvorderingsplan bij uitkeringsfraude kan tot het takenpakket behoren van de sociaal rechercheur. Enkele voorbeelden van fraudezaken met betrekking tot uitkeringen zijn onder andere zwartwerken, woonfraude al dan niet in combinatie met het verzwijgen van eigen vermogen of het niet opgeven van andere inkomsten. Een sociaal rechercheur mag wettelijk gezien diverse opsporingsmethodes inzetten wanneer deze het vermoede heeft van fraude, zonder de betreffende persoon in te lichten. Ook het vergaren van informatie zoals het ondervragen van getuigen of buurtbewoners is toegestaan. Bij ernstige zaken kan de sociaal rechercheur een proces-verbaal opstellen voor strafrechtelijke vervolging.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Sociaal rechercheur

Wat is het salaris en tarief van een Sociaal rechercheur? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Sociaal rechercheur in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl