Rechter

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Rechter?

Een rechter is een magistraat die rechtspreekt na een zorgvuldige afweging, met inachtneming van de wet, bestaande jurisprudentie, de rechtsleer en gewoonte. Met "gewoonte" bedoelt men het gewoonterecht. Het gewoonterecht is een bepaalde gewoonte die kan leiden tot bepaalde rechtspraak. Gewoonterecht komt tegenwoordig steeds minder vaak voor, omdat we vandaag de dag steeds meer met geschreven wetten te maken hebben en niet meer met gewoonte. Een rechter spreekt dus recht en zal er op toezien dat de wet op de juiste manier gevolgd wordt. De benaming rechter moet als een algemene benaming gezien worden, omdat er verschillende soorten rechters zijn die allemaal recht spreken. Een rechter is een magistraat, wat betrekking heeft op een verkozen of benoemd openbaar bestuursambt. Binnen het magistraat kennen we de staande magistratuur, de zittende magistratuur en ook de schrijvende magistratuur. Rechters behoren toe tot de zittende magistratuur en officieren van justitie tot de staande magistratuur. De griffier behoort weer toe tot de schrijvende magistratuur. Een rechter is werkzaam binnen de sector strafrecht, de sector civiel recht of binnen de sector bestuursrecht. Daarnaast kent men nog het kantonrecht, wat betrekking heeft op meerdere rechtsgebieden namelijk het civiel recht en het strafrecht. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een rechter het beste omschrijven als het nemen van beslissingen in zaken wanneer partijen hierom vragen. Een rechter zal alleen naar de feiten, de wet en de omstandigheden kijken om een uitspraak te kunnen doen. Over het algemeen is het zo dat rechters gezien moeten worden als generalist. Een generalist is iemand die weinig weet van veel. Dat rechters in veel gevallen gezien kunnen worden als generalist is omdat de meeste rechters regelmatig wisselen van rechtsgebied.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Rechter

Wat is het salaris en tarief van een Rechter? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Rechter in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl