Rechter

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Rechter?

Een rechter is een magistraat, die rechtspreekt na een zorgvuldige afweging, met inachtneming van de wet, bestaande jurisprudentie, de rechtsleer en gewoonte. Met "gewoonte" bedoelt men het gewoonterecht. Het gewoonterecht is een bepaalde gewoonte, die kan leiden tot bepaalde rechtspraak. Gewoonterecht komt tegenwoordig steeds minder vaak voor, omdat we tegenwoordig steeds vaker met geschreven wetten te maken hebben en niet meer met gewoonte. Een rechter spreekt dus recht en zal er op toezien dat de wet op de juiste manier geïnterpreteerd en gevolgd wordt. Een rechter is een magistraat, wat betrekking heeft op een verkozen of benoemd openbaar bestuursambt. Binnen het magistraat kennen we de staande magistratuur, de zittende magistratuur en de schrijvende magistratuur. Rechters behoren toe tot de zittende magistratuur en officieren van justitie tot de staande magistratuur. De griffier behoort tot de schrijvende magistratuur. Een rechter is werkzaam binnen de sector strafrecht, civiel recht of het bestuursrecht. Daarnaast kan een rechter werkzaam zijn binnen het kantonrecht, wat betrekking heeft op verschillende rechtsgebieden, namelijk het civiel recht en strafrecht. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een rechter het beste omschrijven als het nemen van beslissingen in zaken als partijen hierom vragen. Een rechter zal alleen naar de feiten, de wet en de omstandigheden kijken om uitspraak te kunnen doen. Over het algemeen is het zo dat rechters aangemerkt moeten worden als specialist of generalist. Dat rechters aangemerkt kunnen worden als generalist komt, omdat rechters regelmatig wisselen van rechtsgebied. De benaming rechter moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat rechters binnen verschillende rechtsgebieden werkzaam kunnen zijn. Het is wel zo dat alle rechters verantwoordelijk zijn voor het recht spreken. Alle rechters zijn verplicht om een oordeel uit te spreken over een concreet geschil met inachtneming van de wet en bestaande jurisprudentie.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Rechter

Wat is het salaris en tarief van een Rechter? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Rechter in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Rechter

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Rechter bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl