Rechter

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Rechter?

Een rechter is iemand die rechtspreekt na een zorgvuldige afweging, met inachtneming van de wet, bestaande jurisprudentie, de rechtsleer en gewoonte. Met "gewoonte" bedoelt men het gewoonterecht of ongeschreven recht. Het gewoonterecht is dus een gewoonte die kan leiden tot bepaalde rechtspraak. Dit komt tegenwoordig steeds minder voor, omdat we vandaag de dag steeds meer met geschreven wetten te maken hebben en niet meer met mondelinge wetten. Een rechter spreekt dus recht en zal er op toezien dat de wet op de juiste manier gevolgd wordt. De benaming rechter moet als een algemene benaming gezien worden, omdat er verschillende soorten rechters bestaan die wel allemaal recht spreken. Een rechter is een magistraat, wat betrekking heeft op een verkozen of benoemd openbaar bestuursambt. Binnen het magistraat kennen we de staande magistratuur, de zittende magistratuur en ook de schrijvende magistratuur. Rechters behoren toe tot de zittende magistratuur en officieren van justitie tot de staande magistratuur. De griffier behoort weer toe tot de schrijvende magistratuur. Een rechter is werkzaam binnen de sector strafrecht, de sector civiel recht of is werkzaam binnen de sector bestuursrecht. Daarnaast kent men nog het kantonrecht, wat betrekking heeft op meerdere rechtsgebieden namelijk het civiel recht en het strafrecht.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Rechter

Wat is het salaris en tarief van een Rechter? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Rechter in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl