Kleuterleidster

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Kleuterleidster?

Een kleuterleidster is een leerkracht, die verantwoordelijk is voor verschillende werkzaamheden, die te maken hebben met de opvang van peuters in de leeftijd tussen de drie en zes jaar. Een kleuterleidster is werkzaam binnen het basisonderwijs en zal peuters in groep één en twee onderwijzen en opvangen. Kleuterleidsters zijn belangrijk voor de algemene ontwikkeling van peuters, omdat kleuterleidsters sterk bijdragen aan de eerste ontwikkelfase van peuters op verschillende gebieden, zoals motorisch, taalkundig, creatief, intellectueel en op sociaal gebied. Ook zijn het de kleuterleidsters die een belangrijke bijdragen leveren aan de eerste reken- en taalvaardigheden van peuters. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een kleuterleidster het beste omschrijven als het spelenderwijs bijbrengen van onderwijs aan peuters, inclusief het bijbrengen van algemene sociale vaardigheden. Andere werkzaamheden zijn het bijhouden van alle vorderingen en het overleggen met de ouders of de verzorgers van peuters. Een kleuterleidster kan ook te maken hebben met andere specialisten als peuters problemen ondervinden bij hun algemene ontwikkeling. Als kleuterleidster ben je dus ook verantwoordelijk voor het observeren van kleuters, zodat mogelijke problemen in een vroeg stadium aangepakt kunnen worden. Een kleuterleidster is verantwoordelijk voor het opvangen van peuters, inclusief het bieden van passende speel-leeractiviteiten, die gericht zijn op de algemene ontwikkeling van peuters. Denk bijvoorbeeld aan het voorlezen, liedjes zingen, (taal-)spelletjes en aan creatieve werkvormen. Het beroep kleuterleidster is een mooi beroep, echter is het ook een beroep waarbinnen je grote verantwoordelijkheden zal dragen, omdat je met peuters te maken hebt. Over het algemeen zijn het voornamelijk vrouwen die werkzaam zijn als kleuterleidster. Binnen Nederland bestaan er geen speciale kleuterscholen. Een kleuterleidster is dus gewoon werkzaam als leerkracht binnen het basisonderwijs.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Kleuterleidster

Wat is het salaris en tarief van een Kleuterleidster? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Kleuterleidster in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl