Team Mijnzzp

Keukenmonteur

Zzp-ers ondervinden geen problemen door de wet-DBA, volgens een gezamenlijk onderzoek van de ministeries van Sociale Zaken, Veiligheid en Justitie, Economische Zaken en Financiën. Het totaal aantal gewerkte uren onder alle zzp-ers als geheel is het afgelopen jaar niet minder geworden, zo meldt de ambtelijke werkgroep die het onderzoek uitgevoerd heeft. Ook komt binnen het onderzoek naar voren dat zzp-ers geen opdrachten verloren hebben door de wet-DBA. Het betreffende onderzoek is gericht op de gehele zzp-markt en niet op individuele zzp-ers. Volgens de onderzoekers spelen er twee problemen rondom de wet-DBA, namelijk het aantal opdrachten dat zzp-ers verliezen door de wet-DBA en de duidelijkheid van de wet-DBA.

Dat uit het onderzoek naar voren komt dat zzp-ers als groep geen opdrachten verliezen of andere problemen hebben met de wet-DBA is opvallend te noemen, omdat er veel berichten zijn van zzp-ers en opdrachtgevers die wel degelijk aangeven dat ze problemen ondervinden met de wet-DBA. Dat het totaal aantal gewerkte uren onder de zzp-ers het afgelopen jaar niet gezakt is kan ook veroorzaakt worden omdat de economie weer aantrekt. Wij hebben letterlijk al tientallen keren geschreven over de wet-DBA, waaruit zonder meer is op te maken dat zzp-ers en opdrachtgevers veel problemen ondervinden met de wet DBA. Ook opdrachtgevers geven massaal aan dat ze geen zzp-ers meer inhuren totdat er duidelijkheid is.

De ambtelijke werkgroep van de gezamenlijke ministeries geeft verder aan dat een terugkeer naar de oude situatie met de VAR verklaring ongewenst is, omdat handhaving anders niet mogelijk is. Wel moet er goed gekeken worden naar de huidige arbeidsmarkt en het maatschappelijke beeld van zzp-ers volgens de werkgroep. Vooral de gezagsverhouding tussen zzp-ers en opdrachtgevers speelt hierbij een belangrijke rol.

Mijnzzp.nl