Team Mijnzzp

Markt

Uit een onderzoek van zzp-barometer blijkt dat twee op de drie zzp-ers meer opdrachten verwacht in 2017. Daarnaast geven veel zzp-ers aan dat ze verwachten dat ze het aankomende jaar een hoger uurtarief kunnen hanteren. Uit het onderzoek is dan ook op te maken dat er weer meer vertrouwen is onder de zzp-ers. Daarnaast geven de zzp-ers in het onderzoek aan dat ze de toekomst positief inzien. Aan het onderzoek van zzp-barometer hebben 825 zzp-ers deelgenomen. De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een infographic.

Meer vertrouwen onder ondernemers

Uit het onderzoek blijkt dat het ondernemersvertrouwen onder de zzp-ers toeneemt. Dit blijkt vooral uit het feit dat de meeste zzp-ers aangeven dat ze meer opdrachten verwachten de aankomende periode. Ook blijkt dat sommige zzp-ers minder kosten verwachten en dat ze lagere belastingen verwachten. De deelnemende zzp-ers hebben wel aangeven dat ze minder vertrouwen hebben gekregen in de politiek met betrekking tot zzp-ers. Waaruit het mindere vertrouwen precies bestaat is niet geheel duidelijk, maar dit kan betrekking hebben op de perikelen omtrent de wet DBA.

Meer opdrachten voor zzp-er

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de meeste zzp-ers meer opdrachten verwachten. In 2016 hadden redelijk veel zzp-ers nog moeite met het verkrijgen van voldoende opdrachten, zo blijkt uit het onderzoek. De verwachting van de deelnemende zzp-ers is dat er sprake is van een omslagpunt waardoor er meer vertrouwen is onder de deelnemende zzp-ers.

Mijnzzp.nl