Van de redactie

Avatar van Team Mijnzzp

Mensen aan het werk

Begin deze week is er een onderzoeksrapport gepresenteerd door het CPB, waaruit blijkt dat zzp-ers zich bijna niet verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat slechts 7 procent van alle startende zzp-ers zich verzekert tegen arbeidsongeschiktheid. Er is niet onderzocht waarom zzp-ers zich niet verzekeren, maar het vermoeden bestaat dat ze de premie simpelweg te hoog vinden en de verzekering niet nodig vinden. Daarnaast is het zo dat de meeste arbeidsongeschiktheidsverzekeringen alleen lage vergoedingen uitkeren bij een langdurige ziekte periode, waardoor een verzekering niet interessant is voor zzp-ers. De meeste zzp-ers bouwen zelf een buffer op om een mogelijke ziekteperiode te kunnen ondervangen en hebben hiervoor geen verzekering nodig. Volgens het onderzoek heeft een kwart van alle zzp-ers onvoldoende financiële mogelijkheden om in een minimuminkomen te voorzien als zij arbeidsongeschikt raken.

Het CPB geeft aan dat steeds minder mensen verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Een belangrijke oorzaak hiervan is volgens het CPB het groeiende aantal zelfstandig ondernemers, die zich ook minder vaak verzekeren. Het CPB geeft aan dat het draagvlak voor een algemeen sociaal stelsel steeds kleiner aan het worden is door het groeiende aantal zzp-ers. Volgens het CBP zijn er momenteel ruim 300.000 zzp-ers, die bij langdurige arbeidsongeschiktheid aanspraak moeten maken op een bijstandsuitkering omdat deze groep niet verzekerd is en ook niet beschikt over een financiële buffer. Het CBP benoemt een mogelijke verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zzp-ers om dit probleem op te kunnen vangen.

Schokkende conclusie arbeidsongeschiktheid

Dat slechts 7 procent van alle startende zzp-ers een verzekering afsluit tegen mogelijke arbeidsongeschiktheid is ronduit schokkend te noemen. Dat lang niet alle zzp-ers even goed verzekerd zijn is bij de meeste zzp-ers wel bekend. Echter blijkt uit dit onderzoek dat bijna alle zzp-ers niet verzekerd zijn. Statistisch gezien zal het risico op mogelijke arbeidsongeschiktheid niet groot zijn, maar deze zzp-ers nemen wel een groot risico. Hieruit blijkt dat het opbouwen van een buffer als zzp-er zeker aan te raden is om mogelijke tegenvallers op te kunnen vangen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering kostbaar

De meeste zzp-ers sluiten geen arbeidssongechtheidsverzekering af vanwege de maandelijkse kosten. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kost al snel 400 euro per maand, afhankelijk van de leeftijd en risicogroep. Er bestaan ook goedkopere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, maar deze zijn meestal maar voor een bepaalde periode. Daarnaast zijn de voorwaarden met betrekking tot arbeidsongeschiktheidsverzekeringen streng te noemen. De meeste zzp-ers zien kennelijk geen heil in een arbeidsongeschiktheidsverzekering en kiezen ervoor om zelf te sparen.

Zzp-er die geen uitkering ontvangt na arbeidsongeschiktheid:

Mijnzzp.nl