Avatar van Team Mijnzzp

Kantoormedewerkers

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat zelfstandig ondernemers de economische groei remmen. De komt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek voornamelijk doordat zelfstandig ondernemers minder productief zijn per gewerkt uur. Het aantal uren dat zelfstandig ondernemers maakten tussen 2008 en 2018 is met ruim 13 procent toegenomen. Zelfstandig ondernemers waren in 2018 verantwoordelijk voor ruim 2,7 miljard arbeidsuren. Het zijn vooral de dienstverlenende zzp-ers die steeds meer arbeidsuren maken. Ondanks dat het aantal arbeidsuren is toegenomen zijn de gemaakte arbeidsuren volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek wel minder productief geworden, waardoor het toegenomen aantal arbeidsuren geen positieve invloed heeft op de economische groei in Nederland.

De arbeidsproductiviteit is in Nederland de afgelopen tien jaar met slechts vier procent toegenomen, terwijl dit tussen 1998 en 2008 ruim 21 procent was. Dat de arbeidsproductiviteit met slechts vier procent is toegenomen komt voornamelijk door de toename van het aantal zelfstandig ondernemers. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn zelfstandig ondernemers minder productief dan werknemers die in loondienst werkzaam zijn. Omdat zzp-ers in alle branches werkzaam zijn, zouden zzp-ers de economie in het geheel remmen door de mindere productiviteit per gewerkt uur. Dat zzp-ers minder productief zijn komt vooral doordat grote bedrijven beter in staat zijn om innovatie toe te passen, waardoor de productiviteit toeneemt. Zelfstandig ondernemers beschikken niet over de kennis en financiële mogelijkheden om innovatie toe te passen op de werkvloer.

Het is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek niet zo dat alleen zelfstandig ondernemers de oorzaak zijn van de mindere economische groei. Er is door de kredietcrisis ook fors minder geïnvesteerd in nieuwe machines, software en innovatie, waardoor de arbeidsproductiviteit niet verder is toegenomen. Een andere oorzaak is de vergrijzing van de bevolking. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn oudere werknemers over het algemeen ook minder productief. Dat zzp-ers en werknemers meer zijn gaan werken komt voornamelijk door de verhoging van de AOW-leeftijd en de versobering van de pensioenregelingen.

Mijnzzp.nl