Team Mijnzzp

Winkel

Zelfstandigen zonder personeel die actief zijn in de ICT en adviesbranche verdienen gemiddeld veel meer dan hun vakgenoten in andere branches. In de handel, horeca en reparatiesector verdienen zij het minst. Dat blijkt uit een analyse van de research redactie van Consultancy.nl. Het aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZPers) in Nederland is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Waren er volgens het CBS begin 2004 nog minder dan 550.000 ZZPers, halverwege 2013 waren het er al bijna 800.000. De stijgende trend blijft de komende jaren zichtbaar – naar verwachting zal het aantal ZZP’ers het komende decennium de grens van 1 miljoen overschrijden.

Op basis van data van zo’n 3.000 Nederlandse zelfstandigen zonder personeel* deed de research redactie van Consultancy.nl onderzoek naar de inkomensverschillen tussen de groepen.

Omzet en inkomen

Bijna de helft van de ZZP-ondernemingen heeft een jaaromzet van meer dan €50.000, waarvan ongeveer 27% meer dan €100.000 omzet per jaar genereert. Zo’n 42% van de ZZPers heeft een omzet tussen de €25.000 en €100.000 per jaar. Een kleine 2% heeft omzetcijfers meer dan €500.000. De ZZPers zijn echter in een breed scala aan sectoren actief, en de verschillen zijn aanzienlijk.

Een analyse van het inkomen van ZZPers per sector geeft een beter beeld van de verschillen. Zelfstandigen in de ICT en adviesbranche (‘zakelijke dienstverlening’) verdienen gemiddeld veruit het meest. Meer dan 45% van de ICTers verdient meer dan €3.000 per maand, waarvan 19% meer dan €5.000. In de adviesbranche zijn de percentages iets lager met 23% in de €3.000 - €5.000 range en 14% boven de €5.000 – in totaal 37% boven de €3.000 per maand. Van de ZZPers in andere sectoren verdient gemiddeld 16% meer dan €3.000 in de maand, waarbij landbouwers met 23% het meest in deze inkomensgroep vallen en handel, horeca, reparatie, en overige dienstverlening met gemiddeld 12% het minst. De vraag is natuurlijk, waar komen de verschillen vandaan? Consultancy.nl nam drie mogelijk oorzaken onder de loep: het aantal uren dat de ZZPer besteedt aan zijn onderneming, het tarief dat per sector wordt gevraagd en het relatieve opleidingsniveau van de branche.

Werkuren

Kijkend naar het aantal uren dat ICTers en adviseurs zonder personeel per week aan hun onderneming besteden scoren zij niet opvallend hoog. 78% van de ICT ZZPers werkt meer dan 40 uur per week en 66% van de adviseurs. In zowel de landbouw als bouw wordt vaker meer dan 40 uur gewerkt en de zakelijke dienstverlening wordt ook door de transport-, horeca- en industriebranches gepasseerd. De meeste ICTers (53%) en adviseurs (49%) in de ZZP-markt werken 40-60 uur per week, daar scoort alleen de bouw hoger.

Tarieven

In gemiddelde uurtarieven steken de zakelijke dienstverlening en ICT-branche wel boven de andere sectoren uit. ZZP-adviseurs vragen gemiddeld €86 per uur, met 95% tussen de €82 - €90. ICTers hebben net iets lagere tarieven, gemiddeld €73, maar hier schommelen de uurtarieven iets meer met een standaardafwijking (SA) van €6. Derde plaats – met een aanzienlijke €11 per uur lager dan in de ICT – is voor de onderwijs en training-branche met de sterkst schommelende tarieven (SA: €9) en een gemiddeld uurtarief van €62. ZZPers uit andere branches vragen gemiddeld ongeveer €43 per uur, met de bouw en landbouw als branches met het laagste uurtarief – zij moeten dus meer uren werken om hun relatief hoge inkomen te verdienen.

Opleidingsniveau

Ook in relatief opleidingsniveau scoren ICT en adviesverleners hoog. Maar liefst 83% van de zakelijke dienstverleners is hoog opgeleid – het hoogste percentage hoger opgeleiden in vergelijking met andere branches. ICT ZZPers komen op de derde plek met 69% in het bezit van een diploma van een hogeschool of universiteit. De tweede plek wordt bezet door de Zorg en welzijn-branche met 74%. ZZPers in de Zorg en welzijn scoren ook bovengemiddeld met hun uurtarieven maar werken percentueel het minst meer dan 40 uur per week – dit verklaart waarschijnlijk hun redelijk lage plek in de lijst met gemiddelde maandinkomens. In de handel, horeca, reparatie-branche is een relatief groot deel middelbaar opgeleid.

Overige factoren

Natuurlijk zijn er legio meer factoren die van invloed zijn op waarom de maandinkomens van de ICT-branche en ZZP-adviseurs het hoogste zijn. Zo speelt bijvoorbeeld ook de man/vrouw onderverdeling in de verschillende sectoren een rol – het uurtarief van vrouwelijke ZZPers ligt gemiddeld €11 lager dan dat van mannen, dus hun omzet ligt ook lager. In de ICT en de bouw zijn bijvoorbeeld bijna geen vrouwen te vinden, terwijl het percentage vrouwen in de zorg relatief hoog is. Een andere economische trend die van invloed zou kunnen zijn is het aantal declarabele uren per branche. In branches waar een hoog inkomen verdiend wordt is vaak ook het percentage declarabele uren hoger dan bij lagere inkomens. Een andere invloedfactor is de risicoperceptie in een branche. Over het algemeen hebben ZZPers in de ICT en zakelijke dienstverlening de laagste risicoperceptie van alle branches, dus maken zij zich minder zorgen over hun ondernemingen en houden meer tijd over om zich op hun werk te focussen.

Conclusie

ZZPers in de ICT en overige zakelijke dienstverlening verdienen vaak meer dan ZZPers uit andere branches. Zij werken relatief veel uren per week, vragen de hoogste uurtarieven en kennen de hoogste opleidingsniveaus. Mogelijk zijn ook het hoge percentage declarabele uren en de lage risicoperceptie in de twee branches van invloed op de hoge maandinkomens van deze twee groepen.

* ZZPers worden opgedeeld in twee groepen: ZZPers – bieden voornamelijk arbeid en diensten aan – en OZPers – de overige ondernemers zonder personeel, die voornamelijk goederen verkopen. Voor het gemak wordt in dit artikel ZZPers als overkoepelende term gebruikt.

Mijnzzp.nl