Team Mijnzzp

Legionella

Er zijn bacteriën die een groot effect kunnen hebben op de volksgezondheid. Zeker wanneer die in openbare gebouwen aanwezig zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij legionellabacteriën. Deze nestelen zich in het leidingwater en kunnen zowel bij drinken als inademen enorme gevaren geven voor de gezondheid. De meeste mensen zullen enkel te maken krijgen met milde, griepachtige klachten, maar in sommige gevallen kunnen deze klachten een zeer ernstig verloop hebben. Bijvoorbeeld wanneer er een longontsteking ontstaat. Sommige longontstekingen door legionella zijn zelfs zo heftig dat ze het overlijden tot gevolg hebben. Dit wordt ook wel de veteranenziekte genoemd.

De laatste grote uitbraak in een openbaar gebouw was in 1999. Hierbij werden meerdere mensen besmet door het inademen van de legionellabacteriën in een bubbelbad. Uiteindelijk zijn hier zelfs tientallen mensen aan overleden. Sindsdien zijn er veel strengere eisen voor het waterleidingnetwerk van openbare gebouwen. Ook als zzp’er ben jij verantwoordelijk voor het waterleidingnetwerk in jouw gebouw. Zeker wanneer je klanten ontvangt. Er is voor bedrijven en organisaties zelfs een wettelijke verplichting om legionellabesmettingen te voorkomen.

Legionella beheersplan laten opstellen

Deze wettelijke verplichting is er natuurlijk niet voor niets. Deze is noodzakelijk om de bevolking gezond te houden. Zeker bij grote gebouwen en instellingen waar mensen dagelijks komen. Je moet er niet aan denken dat een soortgelijk ongeval als in 1999 opnieuw zal gebeuren. Sindsdien zijn er dan ook veel regels bij gekomen om dit te voorkomen.

Een legionella beheersplan is een belangrijk onderdeel van de wettelijke verplichting van legionellapreventie. Hierbij wordt eerst een legionella risicoanalyse uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar het risico dat je loopt als bedrijf. In andere woorden: hoe groot de kans is dat er legionellabacteriën in het leidingwater terecht komt. Er zijn immers organisaties en bedrijven waar die kans veel groter is. Denk bijvoorbeeld aan zwembaden. Zeker in de coronatijd waarbij het water lange tijd stilligt.

Bij een legionella beheersplan wordt op basis van deze risicoanalyse bepaald welke acties je kunt ondernemen om een besmetting te voorkomen. Dit beheersplan moet voldoen aan alle wetgeving omtrent legionellapreventie om mogelijke aansprakelijkheid wanneer het tóch fout gaat te voorkomen.

Wat kan je zelf doen?

In het legionella beheersplan wordt uitvoerig beschreven wat je kunt doen om een legionellabesmetting te voorkomen. Maar het is natuurlijk ook belangrijk om zelf alvast een idee te hebben van wat je kunt doen om hierbij te helpen. De volgende zaken zijn in de wet opgenomen (en zullen dus uiteindelijk ook een belangrijke rol in het beheersplan spelen):

  • Er moet altijd worden begonnen met het uitvoeren van een risicoanalyse op legionella. Het ene bedrijf of organisatie loopt natuurlijk meer risico op een legionella uitbraak dan het andere. Zeker waar veel waterleidingen worden gebruikt, zoals sportscholen, asielzoekerscentra en zwembaden.
  • Neem op periodieke basis watermonsters af. Doe dit minimaal twee keer per jaar en met name bij risicogebieden. Zo krijg je duidelijk inzicht in de conditie van het water.
  • Houd een logboek bij van alle werkzaamheden met betrekking tot legionellapreventie.
  • Meld eventuele onregelmatigheden van legionella in het drinkwater (ook aan de gebruiksters van de waterinstallatie!).

In samenwerking met strooming.nl

Mijnzzp.nl