Team Mijnzzp

Werknemers

Ondernemersvereniging ONL heeft een voorstel gedaan voor een eigen wettelijke status voor alle zzp-ers, zodat zzp-ers, opdrachtgevers en andere belanghebbenden precies weten waar ze aan toe zijn. Volgens de voorman van ONL Hans Biesheuvel is dit nodig omdat er snel duidelijkheid moet komen omtrent zzp-ers. De afgelopen maanden is er veel onduidelijkheid ontstaan, volgens Biesheuvel, als het aankomt op zzp-ers. Ook de nieuwe wet DBA moet volgens Biesheuvel snel van tafel, omdat deze regeling alleen maar voor meer onduidelijkheden en problemen zorgt. Een ander belangrijk onderdeel van het voorstel is de wettelijke status van zzp-ers, die op dit moment onduidelijk is volgens Biesheuvel. De wettelijke status van zzp-ers heeft ook betrekking op de fiscale spelregels omtrent zzp-ers.

Hoe de wettelijke status voor zzp-ers precies geregeld zal moeten worden is niet duidelijk volgens Biesheuvel, omdat niemand dit nog precies weet. Eén van de voorstellen is het behouden van de zelfstandigenaftrek in combinatie met een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zodat zzp-ers niet in een diep gat vallen als ze arbeidsongeschikt raken of als ze geen opdrachten meer krijgen. Volgens Biesheuvel zijn er veel zzp-ers die een laag inkomen hebben waardoor ze in de problemen kunnen raken.

Momenteel zijn er verschillende partijen die nadenken over de toekomst van zzp-ers. Ook diverse kamerleden hebben al meerdere keren aangegeven dat er meer duidelijkheid moet komen voor alle zzp-ers en opdrachtgevers, zodat iedereen precies weet waar ze aan toe zijn. Momenteel zijn opdrachtgevers terughoudend met het inhuren van zzp-ers, omdat ze niet weten waar ze aan toe zijn. Naar aanleiding van het voorstel heeft Biesheuvel een radio-interview gegeven bij BNR-radio, dat voor alle zzp-ers interessant is om terug te luisteren.

Mijnzzp.nl