Team Mijnzzp

Bedrijfsongeval

Bedrijfsongevallen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de ongevallen in Nederland. Een ongeval met letsel heeft vaak ingrijpende gevolgen voor het slachtoffer. Vaak staat in eerste instantie het herstel van het lichamelijke letsel centraal. Dit betekent soms ook dat er opvang voor de kinderen moet worden geregeld, eventueel thuiszorg en/of huishoudelijke hulp moet worden ingeschakeld en waarschijnlijk artsen en andere behandelaars moeten worden bezocht.

Wanneer je in loondienst bent, krijg je na een ongeval met letsel op enig moment minimaal 70% doorbetaald. Hoewel dit niet je volledige loon is heb je hiermee een basis waar je op terug kunt vallen. Als zzp’er ben je echter direct je volledige inkomen kwijt omdat je niet aan het werk kunt. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) biedt in de praktijk helaas ook niet altijd de dekking die nodig is. Dit maakt het krijgen van een vergoeding voor het verlies aan inkomen vaak nog urgenter en belangrijker dan bij iemand in loondienst.

Werkgeversaansprakelijkheid

Wanneer je een bedrijfsongeval krijgt als zzp’er betekent dit dat je jouw opdrachtgever aansprakelijk moet stellen voor jouw letselschade. Op 23 maart 2012 heeft de hoogste Nederlandse rechter een uitspraak gedaan die als belangrijke jurisprudentie dient voor vergelijkbare zaken. De rechter heeft namelijk besloten dat je als zzp’er een opdrachtgever aansprakelijk kunt stellen voor jouw letsel indien je voor de veiligheid van je werk afhankelijk van hem/haar bent. Dit houdt in dat een opdrachtgever moet voldoen aan dezelfde zorgplicht die ook geldt voor werkgevers.

Een werkgever is namelijk bij wet verplicht om werknemers veilige werkomstandigheden te bieden. Hieronder vallen verschillende dingen:

  • Het zorgvuldig inrichten van de werkplek om zo de werknemer een veilige werkplek te bieden.
  • Het voorzien in goede beschermingsmiddelen die noodzakelijk zijn bij het uitoefenen van een beroep. Voorbeelden hiervan zijn beschermende kleding of oorbeschermers.
  • Het geven van duidelijke instructies aan het personeel. Dit is vooral belangrijk wanneer er wordt gewerkt met machines of zware gereedschap, waarbij er een grotere kans is op lichamelijk letsel.
  • Het voldoen aan veiligheidsvoorschriften op de werkplek, zoals het hebben van goed werkende machines, deugdelijke trappen en geschikt meubilair.

Wanneer een werkgever niet aan bovenstaande onderdelen voldoet, kan een werknemer de werkgever na een bedrijfsongeval aansprakelijk stellen voor het niet voldoen aan de zorgplicht. Door de uitspraak van de rechter kan een zzp’er ook een beroep doen op de zorgplicht van de opdrachtgever. Hiervoor moet wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De werkzaamheden van de zzp’er moeten gelijk kunnen worden gesteld aan de werkzaamheden die binnen de organisatie gebruikelijk zijn.
  • De werkzaamheden die de zzp’er worden uitgevoerd, moeten ook door andere werknemers worden uitgevoerd.

Schadevergoeding eisen

Indien de opdrachtgever aansprakelijk kan worden gesteld kun je een schadevergoeding eisen. De schadevergoeding bestaat uit verschillende schadeposten zoals medische kosten, verlies aan inkomsten, eventuele thuishulp en kosten voor rechtsbijstand. Een letselschadejurist kan helpen bij het berekenen van de hoogte van de schadevergoeding en het verhalen van de schade. Hij of zij weet welke letselschade bedragen in vergelijkbare zaken zijn overeengekomen, waardoor je de juiste vergoeding krijgt voor het opgelopen letsel. Schroom dus niet om een specialist in te schakelen wanneer je een bedrijfsongeval oploopt als zzp’er. Indien de tegenpartij aansprakelijk is voor jouw letsel is deze rechtsbijstand voor jou ook nog eens gratis.

In samenwerking met juristenkantoor.nl

Mijnzzp.nl