Team Mijnzzp

Stratenmakers aan het werk

Met het nieuwe regeerakkoord zijn er ook weer nieuwe maatregelen bedacht die voor zzp-ers belangrijk zijn. Wat deze nieuwe maatregelen precies zijn is nog niet helemaal duidelijk, maar één van de belangrijkste maatregelen is dat de wet-DBA waarschijnlijk naar de prullenbak kan. Het kabinet is van plan om hiervoor een zogenaamde opdrachtgeversverklaring in te voeren, dat de vervanger van de wet-DBA gaat worden. De nieuwe opdrachtgeversverklaring moet alle onzekerheid wegnemen bij opdrachtgevers en zzp-ers omtrent mogelijke boetes en naheffingen.

Andere belangrijke punten zijn dat zzp-ers zich voorlopig niet verplicht hoeven te gaan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, waarvan eerder sprake was, en dat zzp-ers niet minder dan vijftien euro per uur mogen factureren aan opdrachtgevers. Dit omdat er anders geen sprake is van ondernemerschap volgens het kabinet. Zzp-ers die werken tegen een te laag uurtarief worden dan automatisch gezien als werknemers en hebben dan ook dezelfde rechten en bescherming als werknemers. Het kabinet gaat zelfs zo ver dat deze groep zzp-ers automatisch in dienst treedt van de betreffende bedrijven en de zzp-ers dus ook recht hebben op vakantiegeld en pensioen. Als deze nieuwe maatregel doorgevoerd zal worden zullen opdrachtgevers wel drie keer nadenken voordat deze zzp-ers inhuren voor een te laat uurtarief.

Het invoeren van een minimumtarief voor zzp-ers is eerder al aan bod gekomen maar blijkt nu echt ingevoerd te gaan worden. Aan de ene kant is het goed dat bepaalde zzp-ers bescherming krijgen, echter raakt deze mogelijke nieuwe maatregel wel het vrij ondernemen. Het doel van deze maatregel is uitbuiting van zzp-ers te voorkomen, waarvan in sommige gevallen zeker sprake is. Ook het mogelijk verplichten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers is al eerder aan bod gekomen en moet zzp-ers beschermen tegen financiële risico's als ze arbeidsongeschikt raken. Veel zzp-ers zijn niet verzekerd, omdat de arbeidsongeschiktheidsverzekering simpelweg niet te betalen is voor zzp-ers. Slechts ongeveer twintig procent van alle zzp-ers is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.

Mijnzzp.nl