Team Mijnzzp

Ontslagvergoeding

Het meest besproken onderwerp bij ontslag is zonder twijfel de ontslagvergoeding: de financiële vergoeding die een werkgever moet betalen aan een werknemer. Als je te maken krijgt met ontslag en op dit onderwerp gaat zoeken, kom je termen als gouden handdruk, afkooppremie, tekenbonus, transitievergoeding en ontslagvergoeding tegen. In dit artikel leggen we uit welke regels uit het arbeidsrecht gelden en hoe je kunt onderhandelen over een hogere ontslagvergoeding.

Heb ik recht op een vergoeding bij ontslag?

Het is één van de vragen die een arbeidsjurist het meest gesteld wordt: "Wanneer heb je recht op een ontslagvergoeding?". Kort door de bocht kunnen we stellen dat een werknemer recht heeft op een ontslagvergoeding als het initiatief tot het beëindigen of niet verlengen van het contract bij de werkgever ligt. Het maakt daarbij niet uit of de werknemer in kwestie een tijdelijk of vast contract heeft.

Een werknemer heeft ook recht op een ontslagvergoeding als deze zelf ontslag neemt of een tijdelijk contract niet verlengt wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten aan de kant van diens werkgever. Er zal dan wel aangetoond moeten worden dat er sprake is van verwijtbaar gedrag of nalatigheid.

Wat is het verschil tussen een ontslagvergoeding en transitievergoeding?

De termen transitievergoeding en ontslagvergoeding worden vaak door elkaar heen gebruikt of met elkaar verward. Dat is best begrijpelijk, want de transitievergoeding is met de invoering in 2015 een relatief nieuw begrip. De transitievergoeding is een door de overheid opgelegde (minimale) compensatie die wordt berekend aan de hand van een vooraf gedefinieerde formule. Het kan goed zijn dat de (wettelijke) transitievergoeding onderdeel uitmaakt van een hogere ontslagvergoeding. Ook komt het voor dat een ontslagvergoeding berekend wordt aan de hand van de rekenregels van de transitievergoeding, zonder dat de werknemer daadwerkelijk aanspraak maakte op een transitievergoeding.

Hoe hoog is mijn ontslagvergoeding?

Er vanuit gaande dat je recht hebt op een transitievergoeding, wordt de hoogte van je ontslagvergoeding bepaald door je maandsalaris en de duur van je dienstverband. De vergoeding bedraagt op dit moment maximaal € 86.000 bruto, tenzij je jaarsalaris hoger is. Dan heb je recht op maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Zoals hierboven al genoemd kan het zijn dat je kunt onderhandelen over een hogere ontslagvergoeding. Meestal geldt dat hoe sterker je rechtspositie is, hoe makkelijker je kunt onderhandelen en hoe hoger je ontslagvergoeding wordt. Denk daarbij aan de aanwezigheid of het gebrek aan een ontslagdossier, de aangedragen ontslagreden, het gedrag dat je werkgever vertoond heeft of de haast die er geboden is bij de afwikkeling van je ontslag. Een arbeidsjurist kan je direct vertellen hoe sterk je staat in de onderhandeling.

Hoe bereken je de ontslagvergoeding?

Je kunt de hoogte van de wettelijke ontslagvergoeding berekenen met deze rekentool. Na het invoeren van de duur van je dienstverband en maandsalaris, ontvang je direct de berekening van je transitievergoeding. Dat kost je niets.

Hoeveel belasting betaal ik over mijn ontslagvergoeding?

Stel dat je recht hebt op een transitievergoeding, dan wil je waarschijnlijk weten wat je netto overhoudt van de ontslagvergoeding. De Nederlandse belastingdienst ziet een ontslagvergoeding als loon uit (vroegere) dienstbetrekking en belast dit daarom in box 1. Je werkgever zal je bruto transitievergoeding berekenen, premies volksverzekeringen inhouden en jou een netto ontslagvergoeding uitbetalen. Je betaalt minimaal 37% belasting (schijf 1) en bent op het moment van schrijven zelfs 49,5% verschuldigd over het meerdere van € 68.507 (schijf 2).

Kan ik minder belasting betalen over mijn ontslagvergoeding?

Er zijn fiscale mogelijkheden om de belastingdruk op je ontslagvergoeding te verlagen of zelfs te voorkomen dat je belasting moet betalen. Je kunt hiervoor je inkomen middelen over een periode van 3 jaar, je beschikbare jaarruimte (voor pensioen) benutten of de transitievergoeding besteden aan scholing of outplacement. In dat laatste geval zijn de kosten voor (om)scholing volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Wanneer wordt mijn ontslagvergoeding uitbetaald?

Het is gebruikelijk dat je ontslagvergoeding tegelijkertijd wordt uitbetaald met je laatste salaris. Het kan ook zijn dat je werkgever ervoor kiest om dat tot één maand na het beëindigen van je dienstverband te doen. Zorg ervoor dat je het moment van uitbetalen vastlegt in een vaststellingsovereenkomst. Dan voorkom je gedoe achteraf.

In samenwerking met juridischplatform.nl

Mijnzzp.nl