Team Mijnzzp

Bouwvakkers

Zelfstandige bouw (ZBO) gaat een experiment starten waarbij zzp-ers binnen de bouwsector kunnen sparen voor mindere tijden. Het is de bedoeling dat zzp-ers binnen de bouwsector op deze manier een financiële buffer kunnen opbouwen voor mindere tijden. Deze financiële buffer is voor de betreffende zzp-ers alleen te raadplegen als deze echt nodig mocht zijn, zoals in het geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Zelfstandige bouw hoopt op deze manier sociale risico's voor zzp-ers binnen de bouwsector te verminderen. Volgens zelfstandige bouw is er een groot draagvlak onder werkgevers en zzp-ers binnen de bouwsector voor het experiment. Een groot voordeel is volgens Zelfstandige bouw dat zzp-ers geen belasting over het bedrag hoeven te betalen, zolang de zzp-ers het bedrag niet laten uitkeren.

Het idee van Zelfstandige bouw is in het leven groepen omdat zzp-ers zich niet goed verzekeren en dus problemen kunnen krijgen als ze bijvoorbeeld geen werk meer hebben of ziek worden. Ook het niet opbouwen van een pensioen is volgens Zelfstandige bouw een probleem onder zzp-ers. Volgens Verhoeve van Zelfstandige bouw staan niet alleen werkgevers en zzp-ers positief tegenover het plan maar ook politiek Den Haag.

Zzp-ers in verschillende sectoren verzekeren zich over het algemeen bijna niet, omdat ze de kosten te hoog vinden of simpelweg niet kunnen opbrengen. Het niet verzekeren van zzp-ers is regelmatig in het nieuws en kan zeker een groot probleem geven mocht er iets mis gaan. Onlangs was er zelfs weer een voorstel vanuit Den Haag om zzp-ers zich verplicht te laten verzekeren om toekomstige problemen te voorkomen. De regering heeft jaren mensen gestimuleerd om te gaan werken als zzp-er en ziet nu in dat zzp-ers een bedreiging vormen met betrekking tot belastingen en toekomstige mogelijke problemen zoals armoede. Ook Zelfstandige bouw probeert met dit experiment zzp-ers aan zich te binden om toekomstige problemen te voorkomen.

Hoe nobel de gedachte voor dit experiment ook mag zijn, wij denken niet dat dit een oplossing gaat zijn voor zzp-ers binnen de bouwsector. Er zijn veel zzp-ers werkzaam binnen de bouw die bewust gekozen hebben voor zelfstandig ondernemerschap. Deze zzp-ers gaan echt geen bedrag van hun uurloon afdragen om risico's in te dekken. De bepaling binnen het experiment dat het spaarpotje alleen toegankelijk is voor zzp-ers als ze problemen ondervinden boezemt al angst in, omdat iemand anders kennelijk moeten bepalen wanneer er sprake is van sociale risico's. Een goede en gemotiveerde zzp-er kan dit natuurlijk prima zelf bepalen.

Helaas zijn er ook veel zzp-ers werkzaam als zzp-er die totaal geen idee hebben waarmee ze bezig zijn. Dit zijn vooral zzp-ers die door de overheid gestimuleerd zijn om als zzp-er te gaan werken omdat ze bijvoorbeeld geen werk hadden. Het starten als zzp-er vanuit een uitkering is jarenlang gestimuleerd door de overheid, wat natuurlijk geen enkele garantie geeft op goed ondernemerschap. Deze groep zzp-ers (en andere zzp-ers) heeft er voor gekozen om te werken als zzp-er en moet zich dan ook gedragen als zzp-er. Er komen steeds meer voorbeelden bij vanuit de overheid, vakbonden en andere belangenbehartigers om de zzp-ers te helpen of te verplichten om verzekeringen af te sluiten. Deze voorstellen raken in de meeste gevallen het vrije ondernemen direct, waardoor er geen sprake meer is van ondernemen. Zzp-ers die niet voor zichzelf kunnen bepalen wat ze met hun geld doen moeten overwegen om te stoppen als zzp-er.

Mijnzzp.nl