Team Mijnzzp

Beursgebouw

Het kabinet is al bezig met het vormgeven van de verlenging van steunmaatregelen voor ondernemers. Het is echter nog niet bekend hoe het tweede pakket eruit komt te zien. Ondertussen is de roep om verlenging van steunmaatregelen groot onder zzp-ers. Zelfstandigenorganisaties hebben gezamenlijk onlangs op 7 mei het kabinet in een brief opgeroepen de steunmaatregelen te verlengen. Het verzoek bevat onder meer voorstellen met betrekking tot de uitbreiding van het pakket met steunmaatregelen voor zzp-ers.

Er zijn namelijk nog altijd bepaalde groepen zzp-ers uitgesloten van steun. Het verzoek is om hen met terugwerkende kracht ondersteuning te bieden. Verder bevat de oproep een voorstel met betrekking tot de mogelijkheid een hogere liquiditeitslening bij de gemeente af te sluiten. Deze lening komt voort uit de Tozo-regeling. Het urencriterium is eveneens een heet hangijzer, waar de zelfstandigenorganisaties versoepeling voor willen zien.

Door het urencriterium tijdelijk naar 16,5 uur per week te verlagen, komen ook kleinere ondernemers voor steun in aanmerking. Onder bepaalde beroepsgroepen is de nood echt hoog, zoals zpp-ers die actief zijn in de evenementenbranche. Voor hen is er al vanaf het begin van het stopzetten van evenementen geen perspectief. Het is zelfs zo dat deze zzp-ers wellicht de rest van het jaar geen omzet meer draaien met alle gevolgen van dien.

Ondertussen verloopt de Tozo-regeling voor zpp-ers niet in elke gemeente even soepel. Er zijn zzp-ers die zes weken hebben moeten wachten op de inkomstenssteun. FVN Zelfstandigen heeft een onderzoek gehouden en daaruit is naar voren gekomen dat 30% van de deelnemers niet te tevreden is over de uitvoering. Vooral het lang moeten wachten op de uitbetaling is als negatief ervaren. Het tempo van de afhandeling verschilt per gemeente, omdat er niet overal tegelijk gestart is met de verwerking van aanvragen.

Er zijn gemeenten die direct zijn begonnen en anderen hebben afgewacht tot dat de algemene maatregel van bestuur bekend was. Die is op 21 april gepubliceerd. Zzp-ers hebben voor het eerste steunpakket de mogelijkheid om tot en met 31 mei de inkomenssteun aan te vragen voor maximaal drie maanden. Dat is met terugwerkende kracht vanaf 1 maart mogelijk net als vanaf 1 juni tot en met 30 augustus. Het is op dit moment nog onduidelijk of er vanaf juni sprake is van verlenging van de steunmaatregelen, maar de roep daarom blijft onder zzp-ers onverminderd groot.

Mijnzzp.nl