Team Mijnzzp

Zwembad hotel Spanje

Momenteel is er veel aandacht voor het pensioenstelsel met betrekking tot zzp-ers. Onlangs is er een voorstel gedaan vanuit het kabinet om het mogelijk verplicht te stellen dat zzp-ers een pensioen opbouwen om toekomstige problemen te voorkomen. Dit nieuws heeft behoorlijk wat los gemaakt onder de zzp-ers van Nederland. Het overgrote deel van de zzp-ers geeft aan dat ze hier niet op zitten te wachten. Veelgehoorde reacties zijn: ik zorg zelf wel voor mijn pensioen en de pensioenfondsen leveren geen rendement op. Een andere optie die aangehaald wordt door het kabinet is het makkelijker maken van een vrijwillige deelname.

Uit een onderzoek van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken blijkt dat de meeste zzp-ers niet of onvoldoende sparen voor hun pensioen. Ook blijkt uit het onderzoek dat zzp-ers die eerder in loondienst gewerkt hebben de pensioenopbouw niet doorzetten bij hun bestaande pensioenfonds. Bij bijna alle pensioenfondsen is het mogelijk om de pensioenopbouw door te zetten wanneer je start als zzp-er. In heel Nederland zijn er maar ongeveer 650 zzp-ers die dit ook daadwerkelijk doen.

Of en hoe een zzp-er spaart voor zijn pensioen moet iedere ondernemer natuurlijk zelf bepalen. Wel is het goed dat er aandacht komt voor dit onderwerp, omdat er wel degelijk problemen kunnen ontstaan wanneer te veel zzp-ers geen pensioenrechten opbouwen.

Een verplicht pensioenstelsel zal veel veranderen voor zzp-ers

Wanneer het verplicht wordt voor zzp-ers om een pensioen op te bouwen zal dit veel zzp-ers raken. Lang niet alle zzp-ers hebben financiële ruimte om een pensioen op te bouwen. Onder de zzp-ers is wel degelijk een doelgroep aanwezig die net rond kan komen, die dus in de problemen kunnen komen. Deze zzp-ers lukt het vaak ook niet meer om in loondienst een baan te vinden, waar wel automatisch gespaard wordt voor een pensioen.

Ook het kabinet geeft aan dat ze nog geen goede oplossing gevonden hebben voor de zzp-ers. De belangrijkste reden dat zzp-ers geen pensioen opbouwen is de maandelijkse premie, die hoog kan zijn. Ook zijn er veel zzp-ers die zich niet bezighouden met hun oude dag en zijn er zzp-ers die aangeven dat ze zelf wel sparen voor hun pensioen.

Zzp-ers wees alert

Ondanks dat veel zzp-ers niet denken aan hun pensioen is dit wel onverstandig te noemen. Ook na je pensioen gaat het leven door en zullen er inkomsten moeten zijn. Wie geen pensioen opbouwt zal dan ook op een andere manier moeten zorgen voor voldoende inkomsten. Het zelf sparen voor je pensioen is een veel gehoorde optie. Zelf sparen voor je pensioen is een goede maatregel - doe dit dan ook echt. Ook investeren in vastgoed of andere beleggingen kan een prima maatregel zijn als zzp-er om zelf een pensioen op te bouwen.

Mijnzzp.nl