Team Mijnzzp

Werkplaats met tractor

Er moet meer zekerheid komen voor zzp-ers en andere flexwerkers, volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Volgens de raad durven werknemers, zzp-ers en bedrijven meer risico's te nemen als er meer zekerheden ontstaan op de arbeidsmarkt. De WRR spreekt van mogelijk nadelige gevolgen voor de Nederlandse arbeidsmarkt als er niet meer zekerheden komen voor flexwerkers, zoals zzp-ers. Een ander probleem is volgens WRR dat er minder aandacht is voor scholing en innovaties door de onzekerheden op de arbeidsmarkt. Volgens de WRR is Nederland koploper waar het gaat om zzp-ers en andere werknemers die werken via een tijdelijk contract. Vooral jongeren ervaren volgens de WRR problemen, omdat ze bijvoorbeeld geen huis kunnen kopen door de onzekerheid. De WRR is een belangrijk adviesorgaan voor de overheid waar het aankomt op de samenleving.

Volgens de WRR is het belangrijk dat er meer zekerheden komen voor flexwerkers en zzp-ers, omdat het uitblijven van zekerheden onder flexwerkers en zzp-ers voor stress kan zorgen. Deze stres wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat flexwerkers en zzp-ers geen huis kunnen kopen of geen gezin kunnen stichten. De raad geeft ook verschillende mogelijkheden aan om de onzekerheden te verminderen, zoals het geven van een premie aan werkgevers als ze personeel in vaste dienst nemen. Daarnaast oppert de raad het idee om flexwerkers een transitievergoeding te geven als ze vertrekken.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid geeft in het advies aan dat er steeds meer flexwerkers en zzp-ers bij komen, waardoor er meer onzekerheden ontstaan voor werkende mensen. De belangrijkste aanbeveling die de WRR doet is het verkleinen van de verschillen tussen flexwerkers, zzp-ers en mensen die in vaste dienst werken. Ook geeft de WRR aan dat een terugkeer naar de arbeidsmarkt zoals deze vroeger was niet meer mogelijk is en ook onwenselijk is. Wel zal er goed gekeken moeten worden naar de arbeidsmarkt, omdat er steeds minder mensen in vaste dienst werken.

Mijnzzp.nl