Team Mijnzzp

Klanten winkel

Loopt je omzet terug, heb je minder klanten of kopen bestaande klanten minder vaak producten bij je bedrijf? Er zijn meerdere manieren om een neergaande spiraal om te buigen en profiling van klanten is daar een voorbeeld van. Je richt je bij profiling op het maken van een klantprofiel om aan de hand daarvan persoonlijke aanbiedingen te doen. Op deze manier maak je een aanbieding voor een specifieke klant pas echt relevant. Het is uiteraard wel belangrijk dat je toegang hebt tot klantgegevens en data beschikbaar hebt.

Profiling: maak een klantprofiel

Een klantprofiel bestaat uit het onderscheiden van klantgroepen aan de hand van de persoonlijke gegevens van klanten. Er zijn verschillende klantgroepen te maken, waarbij je op de relevantie voor je bedrijf let. Een klantgroep kan bijvoorbeeld bestaan uit een groep vrouwen in de leeftijd van 25 tot 50 jaar met interesse in cosmetica. Of uit een groep jongeren tot de leeftijd van 25 jaar met interesse in een bepaalde muziekstijl, festival of band. Door een groep klanten te specificeren, ontstaat er een klantprofiel op basis van profiling. Dit heeft als voordeel dat je meer gerichte aanbiedingen kan doen aan deze groep, waardoor je meer succes boekt.

Gepersonaliseerd adverteren

Een ander voordeel van profiling is dat je de mogelijkheid hebt om gepersonaliseerd te adverteren op bijvoorbeeld social media kanalen. Het is in dit geval wel belangrijk dat je over het e-mailadres van de klant beschikt. Dat is namelijk te gebruiken om via social media gepersonaliseerd te adverteren. Het voordeel hiervan is dat de gepersonaliseerde advertentie op de persoonlijke interesse van de betreffende klant is afgestemd.

Gepersonaliseerd adverteren op social media is onder meer mogelijk met Facebook Audiences. De e-mailadressen worden dan op versleutelde wijze aan Facebook aangeboden. Dit social media kanaal kan vervolgens de klant vinden en de gepersonaliseerde advertentie vertonen. Uiteraard is het gebruik van het e-mailadres wel alleen toegestaan als de klant daarvoor toestemming heeft gegeven. Daarbij is de geldende privacywet van toepassing en dient een klant altijd de mogelijkheid te hebben om de gegevens niet meer met andere partijen te delen.

Mijnzzp.nl